Zondagse mis in St. Jan 'waardig' verlopen

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-03-2010 | Gewijzigd op: 07-03-2010
De hoogmis van zondag 6 maart 2010, een week na alle commotie en strubbelingen, is  'waardig' verlopen.

foto © bisdom den bosch.

De hoogmis in de St. Jan van hedenmorgen -zondag 6 maart 2010- 10 uur  is rustig verlopen. Er waren geen demonstraties. Ook in de kerk verliep de mis zoals anders. 'Het was een waardige dienst,' zeiden enkele kerkgangers. 
De plebaan Gert-Jan van Rossem wijdde ook nog een kort woordje aan de afgelopen periode en benadrukte het standpunt van de kerk, van hem en de bisschop. 

Van Rossem sprak nog eens over de eigen invulling en de persoonlijke afweging die de kerkbezoeker voor zichzelf moet maken. 'Eenieder moet kijken of het beantwoordt aan wat de kerk van hen verwacht,' aldus kerkganger  N.L. .
Van Rossem benadrukte nog eens dat er geen verschil is tussen wat de vorige week door hem en de bisschop hierover is gezegd.
'Als je ter communie gaat dan hoort die persoon zich af te vragen of het bij zijn geweten past,' aldus de - door een kerkbezoeker verwoordde preek - van de plebaan.