Restauratie St.Jan: aanvoer materialen

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2003

Ook de St.Jan verkeert voortdurend in 'werk in uitvoering', net zoals de vestingwerken. Beide projecten worden gesubsidieerd. Misschien de een wat minder dan de ander. Maar het zijn wel twee belangrijke publiekstrekkers van ' s-Hertogenbosch! Het huidige traject van restauratie duurt tot 2009. [aanvang 1999].

foto' s © paul kriele, 16 juni 2003.
 

Op maandag 16 juni 2003 werd door een dieplader hout van Est-Meijer aangevoerd. Dat was bestemd voor loopbruggen in de beide transcepten van de kathedraal. Takelbedrijf Van Riel hees de pallets omhoog. Op de rechter foto hangt een van die vrachtjes boven een van de galerijen van het zuidertranscept.
De Stichting Nationaal Monument werd al diverse keren begunstigd met grote geldbedragen bijv. van het bedrifjsleven en de Breabnats Dagblad actie: 600.000 euro.Dat bedrag werd overhandigd tijdens een benefit diner met de voormalig minster-president Dries van Agt:. Uit diverse fondsen zoals de sponsorloterij 3 miljoen euro. Een bijzondere gift was een legaat van de familie van Kees Goossens die 175.000 euro aan de St.Jan schonk.
Het bestuur van de Stichting Nationaal Monument bestaat onder meer uit: Cas de Quaij voorzitter, Jac Stienstra bestuurslid en Wim Vulto penningmeester.