Brabantse hertogen stappen - na eeuwen - op

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-07-2010 | Gewijzigd op: 03-07-2010
Op de werkplaats  van de St.Jan aan de zijde Hinthamerstraat, staan enkele heiligenbeelden en een groepje mannen al of niet met een zwaard of ander attribuut, zoals een wapenbord met daarop Drie Franse Leliën. Deze mannen zijn de hertogen Hendrik en Jan I van Brabant en een kerkelijk figuur. Ze zijn van tufsteen en moeten daarom het veld ruimen. De door erosie [zure regen en uitlaatgassen] aangetaste beelden komen van het koor aan de kop en Noordzijde van de kathedraal.
Hun opvolgers zijn van Portland stone.
De oude beelden krijgen een plaatsje in het Museum de Bouwloods.

Tussen de hertogen in staat deze -mogelijk vanwege zijn baret- een kerkelijk figuur met waarschijnlijk een [afgebroken] zwaard in de rechter hand en een wereldbol op de linker.
Hertogen hebben een kroon op en een kerkelijk figuur een 'aret.
Links achter een hertog met een zwaard en rechts vóór de hertog met het wapenbord  [zie ook foto links onder] met daarop de drie Franse leliën.
Rechts daarvan op de rug gezien, de hertog met  de wereldbol.
Het wapen met de drie Franse leliën.
foto's © paul kriele, 1 en 2  juli 2010.
Ook een groepje heiligenbeelden, mogelijk Maria.

Het koor van de St.Jan aan de Noordzijde klaar, maar op de kop en aan de zuidzijde wordt nog hard gewerkt.
Komend najaar moet de restauratie zijn afgerond.
Van deze kooromgang komen o.a. de tufstenen hertogen van Brabant.
foto's © jcllampe, 30 juni 2010.

zie ook bericht dd. 27 mei 2010: Eerste tekenen einde restauratie St. Jan

Terug naar boven