Historisch boek onthult nieuwe geheimen St.Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-11-2010 | Gewijzigd op: 20-12-2010
Vrijdagmiddag 19 november 2010 werd in de Sint Jan het 320 pagina's dikke boek 'De  Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch [Geschiedenis van de bouw]' gepresenteerd.
Er zijn al heel wat [en er zullen zeker meerdere volgen] boeken over de Sint Jan geschreven.

Maar wat de voorgaande -opeenvolgende- auteurs misten of erin tekort schoten,hebben Ronald Glaudemans met de bouwhistorici Ad van Drunen en Harrie Boekwijt dit keer goedgemaakt.
-Het is Jan Hezenmans in 1866 niet gelukt, omdat deze broer van de toenmalige restauratie architect Lambert Hezenmans onder meer uitging van kroniekschrijvers en dus de kennis miste,
-de promotie van priester en kunsthistoricus Xavier Smits ‘De Kathedraal van ’s-Hertogenbosch’ was in 1907 inhoudelijk vooruitstrevend, maar Smits maakte verkeerde gevolgtrekkingen, mede oiv het werk van Jan Hezemans
-de archivaris ! Jan Mosmans betrok in 1931 in ‘De kathedraal van ’s-Hertogenbosch’ wel de bouwhistorie en archeologie, maar trok nogal overmoedige en aanvechtbare conclusies. Dat maakte dat zijn werk het etiket ‘onbetrouwbaar’ mee heeft gekregen.
-Het ‘wetenschappelijk standaardwerk’ van prof. Peeters in 1985 mist de aspecten archeologie en bouwhistorie. Peeters belicht het bouwwerk eenzijdig en te vaak vanuit kunsthistorische vergelijkingen.  

Dat is kort gezegd de boodschap, die de bouwhistoricus Ronald Glaudemans in zijn presentatie bij 'De Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch' de toehoorders meegaf. ‘Goed gedocumenteerd zijn is van groot belang voor de geschiedenis, onderstreepte Glaudemans nog eens.

Auteur Ronald Glaudemans [l.] deed plebaan Gert-Jan van Rossum [m] en burgemeester Ton Rombouts als resp.hoofd van het kerkelijk en van het profaan bestuur, een 'eerste' exemplaar cadeau.

foto's © paul kriele, 19 november 2010.
Jos van der Ven, van de stichting ABC heeft mede de uitgave mogelijk gemaakt.
Jos van der Ven [l.] van de stichting ABC leidde in de Sint-Jan de presentatie van 'De Kathedraal van 's-Hertogenbosch'. Rechts: Cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Vlnr fotograaf Marc Bolsius,burgemeester Rombouts, auteur Ronald Glaudemans, en co-auteur Wim Hagemans en bouwhistoricus Harry Boekwijt.
Rombouts sprak lovend over de redacteuren en fotografen, die '..
een grote mate van vakmanschap hebben getoond. Er is veel engelengeduld bij komen kijken. Je weet het: 10% is inspirartie en 90 % transpiratie..', zei Rombouts vol bewondering en met respect.

Cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers gaf met een bijdrage over mythen[verhalen] het belang aan dat met een boek als 'De kathedraal van 's-Hertogenbosch' van het -doen -voortbestaan van die mythen. 'Mensen hebben behoefte aan verhalen,' aldus Rooijakkers die het interesseert hoe mensen daarmee omgaan. 'De kathedraal zit vol met mythen. Het is goed dat die in een boek zijn vastgelegd, zoals dat ook voorheen gebeurde en in de toekomst zal blijven gebeuren.'  
-----------------------------------
Vervolg auteur Ronald Glaudemans
’De St. Jan is ook een beetje van mij,’ zo begon de auteur ‘een persoonlijk verhaal’.
In 1964 werd hij als het ware in de St.Jan geboren en raakte van kinds af aan geïmponeerd door die imposante kathedraal. Voor hem stond al vroeg vast dat hij ‘de architect van de St, Jan’ wilde worden en toen bouwhistoricus, en als tussenfase stedenbouwkundige. Maar door Ad van Drunen en Harry Boekwijt raakte ik verder gefascineerd in het werk van Mosmans en koos ik voor de tak van bouwhistorisch onderzoek.

Glaudemans kan zich de allereerste stap tot deze uitgave niet meer herinneren. ‘Laten we zeggen dat verschillende initiatieven op het juiste moment bij elkaar kwamen. Toen de gemeente zich in 1999 sterk maakte voor de uitgave van een integraal historisch onderzoek van de St.Jan, was de stap voor dit boek gezet.’

-Links boven: fotograaf Marc Bolsius, die ook speciaal door de burgemeester betrokken werd in zijn lof over de getoonde vakmanschap.
- Boven: het muzikaal intermezzo kwam van de organist Jannic Doeven en de trompettist Mathieu Sars. Deze studenten  aan de Hogeschool voor Muziek speelden o.a. 'Trompet Voluntary' van John Stanley en het Andante uit het 'Trompet Concert' van Jozeph Haydn.
-Links: Overzicht van een napraten na de ceremonie met links onder burgemeester Rombouts en Gerard Rooijakkers en middenin Wim Hagemans in grijs costuum.

foto's © paul kriele, 19 november 2010.
.

In ‘De Geschiedenis van de St. Jan’ met vele foto’s van Marc Bolsius en Ronald Glaudemans en met een redactie olv Brabants Dagbladjournalist Wim Hagemans, zijn alle aspecten van de bouw [van steensoorten tot bouwvakkers en van bouwtechnieken tot beeldenhistorie] belicht.
Vrijdagmiddag 19 november 2010 werd in een goedgevulde de St. Jan aan burgemeester Rombouts en plebaan Gert-Jan van Rossum de ‘eerste' exemplaren aangeboden.
Het 320 pagina’s dikke boek, dat zowel in groot formaat paperback als in cassettevorm [Gijs Wortel Binding] verkrijgbaar is komt van Uitgeverij Veerhuis.
Aan de beeldtechniek van deze uitgave werkten verder nog mee de fotograaf Marc Bolsius, Eddy van Dijk [Grafisch Bureau Storm] en Gary Scanlan [simultaan 3D-project] als opvolger van Julius Wintermans.

Omdat Ad van Drunen met zijn schenking aan de BAM uit de de Historische Prijs van Noord-Brabant [2006] een  financieel steuntje in de rug gaf voor dit boek, ontving de voormalig bouwhistoricus uit handen van burgemeester Rombouts ook een 'eerste' exemplaar.

foto © paul kriele, 19 november 2010

Na afloop werd in de bouwloods bouwhistoricus Ad van Drunen gehuldigd. Hij was degene die met de schenking van 5000 euro aan de BAM uit de Historische Prijs van Noord-Brabant [2006], de eerste aanzet tot dit boek heeft gegeven. Burgmeester Rombouts betrok deze ‘bedenker van het middel eeuwse bouwblok’, zoals dat op de Bossche Markt herkenbaar is, bij de recente uitgave over de St.Jan en gaf hem het ‘Eerste’ exemplaar.
Rombouts tegen Van Drunen: 'Dat was een heel mooi en symbolisch gebaar geweest met veel betekenis erin. Daarin heb je  je grote liefde voor het beroep bouwhistoricus getoond. In dat beroep heb je het bouwhistorisch onderzoek mogelijk gemaakt en ook oud-leerling Glaudemans op het paard geholpen.'


Terug naar boven