Weer skeletten opgegraven op St. Janskerkhof

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-04-2005 Wederom skeletten opgegraven op Sint Janskerkhof. Kort na het archeologisch onderzoek ging de Waterleidingmaatschappij aan de slag om een waterput te slaan tbv de sprinklerinstallatie in de kathedraal.

Onder:
De archeologen Ingrid Cleijne en Janneke actief in de werkput nabij de Sint Jan, die ligt noord/ westelijk van het kerkhof. 
De put die eertijds een graf was, gaat voortaan dienst doen als waterput.
Detailfoto's die benen en wervels van een skelet duidelijk zichtbaar toont.
foto's © gerard monté, 28 april 2005.

 

De archeologen hebben deze week [vanaf 26 april 2005] op het Sint Janskerkhof enkele skeletten opgegraven. Aanleiding van de vondst was het slaan van een waterput voor de sprinklerinstallatie van de kathedraal. Markant bij deze vondst is het feit dat de geraamten om en om liggen zodat ze beter in de kleine ruimte naast elkaar passen. Het lijkt erop of dit een efficiënte manier van begraven is, aldus archeologe Ingrid Cleijne.  

Archeologe Ingrid Cleijne graaft op dit moment met collega Jannek nog enkele skeletten vrij. In dit graf, dat dateert van ongeveer 1820-1850, zijn ondermeer een scapuliermedaille, een bronzen ring [aan de vinger van een van de geraamten] en een bronzen rozenkrans [zie rechter foto bij aanwijsstok] gevonden. De skelletten zijn allen in kisten begraven. Gezien de afmetingen van de geraamten lijken het op volwassen mensen. Botonderzoek moet nog uitmaken: de leeftijd en mogelijk de reden van begraven.

Links:Rechts een overzicht van de werkput achter de bouwloods van de kerk. 
- foto's © gerard monté, 28 april 2005.

*


Het graf van anderhalve meter breed en drie meter lang ligt vlakbij het trottoir in de Hinthamerstraat. Dat gebied - binnen de hekken van de kerk - behoorde tot het Sint Janskerkhof, waar al eerder een groot aantal skeletten is opgegraven.
Op de rechter foto wijst de archeologe de rozenkrans aan die tussen het geraamte werd vrij gegraven.De groene kleur van het zand wijst op de bronzen deeltjes waarvan de kralen werden gemaakt.

- foto's © paul kriele, 28 april 2005.

In het anderhalve bij 3 meter grote graf liggen een tien tot vijftiental skeletten Geraamten van volwassen personen Een specifiek botonderzoek moet nog uitmaken om wat voor mensen het gaat, zoals de leeftijd en hun beroep/geslacht [militair of man of vrouw] en hun eventuele doodsoorzaak het gaat..


Terug naar boven