Voor 't eerst weer openbare sacramentsprocessie rond St.Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2011 | Gewijzigd op: 23-06-2011
Op het hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament - op zondag 26 juni 2011- gaat bisschop Hurkmans voor in een sacramentsprocessie rond de Sint Jan.* De stoet met het Allerheiligst Sacrament, ofwel de hostie in een monstrans gedragen door de bisschop, trekt na de  pontificale hoogmis van 11.00 uur vanaf de luipoort in de Torenstraat via de Parade en de Choorstraat, naar het Noorderportaal, waar een altaar staat opgesteld.

BisschopToon Hurkmans gaat voor in de plechtige mis en in de openbare processie bij gelegenheid van Sacramenstdag op zondag 26 juni 2011.

foto © gerard monté, 23 januari 2005.

De stoet wordt begeleid door de Aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament. Aan het altaar bij het Noorderportaal vindt een bidmoment  plaats.
De jongeren uit het Bossche bisdom, die 's morgens in het St. Janscentrum nog een gesprek hadden met de bisschop en die deze zomer deelnemen aan de Wereldjongerendagen (WJD), zullen meelopen in de sacramentsprocessie. 

Processie die in 1933 in de tuin van de paters Kapucijnen rond de feestdag van de H. Fransiscus plaatsvond.

foto © bastion oranjearchief.

Het is voor het eerst dat er weer een processie door de straten trekt en een altaar staat opgesteld, zoals dat in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw in elke parochie gebruikelijk was met het feest van het H. Hart en op sacramentsdag.

*De processie is een uiting om de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie te benadrukken, schrijft het bisdom in een persbericht.