Herdenkingsdienst 'Oslo' in St. Jan trok 800 kerkgangers

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-07-2011 De herdenkingsdienst rond de aanslagen in Oslo, die dinsdagavond 26 juli 2011 in de St.Jan werd gehouden, trok  800 kerkgangers. Voor deze gelegenheid werd een speciaal voor Noorwegen gecomponeerde versie van het 'Kyrie' gezongen.
Via facebook waren door de componist Tom Dicke professionele zangers opgeroepen die met 80 man in twee uur voorbereidingstijd het vierstemmige 'Kyrie voor Noorwegen' ten gehore brachten. 
Voorganger van deze dienst was plebaan Gert Jan van Rossem, die zijdelings aangaf dat pas maandagmiddag 25 juli het besluit voor deze dienst was gevallen en hij daarom verbaasd stond dat er zovelen naar de Bossche St. Jan waren gekomen.
In de gebedsdienst werd stilgestaan bij de overledenen en hun nabestaanden: 'Juist na een ingrijpende gebeurtenis als in Noorwegen hebben mensen veel vragen. De kerk kan niet op al die vragen een antwoord geven, maar wel haar deuren openen om samen te zoeken naar troost. Bij elkaar en bij God,' sprak Van Rossem onder meer.

Het zuiderportaal van de St. Jan.
 foto © marc venrooij, 4 maart 2009
.

Boodschap van bisschop Tutu
Bijzonder was de aanwezigheid van een delegatie van de Noorse gemeenschap uit Rotterdam. Een lutherse dominee en acht Noorse parochianen namen deel aan de gebedsdienst, waarbij de dominee een gebed en een woord van dank voordroeg. 
De nobelprijswinnaar voor de vrede, de Anglikaanse bisschop Desmond Tutu, sprak een persoonlijke boodschap: 'De afschuwelijke gebeurtenissen in Noorwegen leren ons: we moeten meer doen om de ruimte voor vooroordeel en onverdraagzaamheid te overbruggen, we moeten meer doen om ruimdenkendheid, aanvaarding van elkaar en liefde te bevorderen,' aldus bisschop Tutu.