In brandweerput St.Jan: herbegrafenis 421 skeletten

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-10-2011 | Gewijzigd op: 26-10-2011
Monteurs van Van Zoggel zijn bezig ter hoogte van de fietsenstalling langszij de Mariakapel van de St.Jan de putdeksels klaar te maken voor een gedenksteen. De deksels dekken een brandweerkelder af waarin een paar honderd dozen staan opgestapeld met 421 skeletten van Bossche burgers [mogelijk ook militairen].* Met Allerzielen wordt de gedenksteen onthuld.

Naast de Mariakapel bevindt zich al lang een kelder met voorzieningen voor de brandweer. Daarin zijn in dozen de skeltten van 421 overledenen opgeborgen. De kelder wordt nu door simpele zware putdeksels afgesloten. Maar Van Zoggel zaagt de bovenste delen van die deksel af om er een gedenksteen op te kunnen leggen. 
Het afzagen van het bovenste deel van de put .
foto's © paul kriele, 25 oktober 2011.
De dozen met 421 skeletten van Bossche burgers, mogelijk ook van militairen.

Met Allerzielen - woensdag 2 november 2011 - zal plebaan Gert-Jan van Rossem officieel -door het onthullen van een gedenksteen- de herbegrafenis verrichten van deze 421 overledenen. Het koor Vox Amicorum zal de plechtigheid, die ook door wethouder Huib van Olden wordt bijgewoond, opluisteren.
Op de steen staat de tekst:
Zalig de doden die in de Heer sterven,van nu af aan.
Ja waarlijk,' zegt de Geest.
'Laat hen uitrusten van hun moeite, want hun daden vergezellen hen.'

De putdeksels worden door Van Zoggel nu iets lager afgezaagd om er alsnog een natuurstenen gedenksteen op te kunnen leggen. Besloten werd de overledenen niet elders te begraven, maar op deze plek bij de St. Jan te laten.

* Het betreft skeletten die kort na 1800 op het Sint Janskerkhof zijn begraven en daar in 1984 door archeologen tijdens de bouw van de bouwloods werden aangetroffen. Volgens de BAM betreft het veelal armere Bosschenaren.

Terug naar boven