De St..Jan als voorbeeld voor antwoorden op levensvragen

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2013 | Gewijzigd op: 10-03-2013
Op tweede Paasdag wordt in Museum de Bouwloods het boek gepresenteerd dat draait om verhalen over en gebeurtenissen in en rond de Sint Jan, maar dan wel op een filosofische c.q. pedagogische wijze.*

De omslag van het boek ´Bekijk het maar´.
Het glas in lood raam in de luidpoort van de Sint Jan dat al uiteenlopende zaken uit het dagelijks en religieus leven uitbeeldt.
Ontwerp © Marc Mulders.


De auteur Hennie Verstappen geeft in haar boek ‘Bekijk het maar ! niets is wat het lijkt’, op een ludieke, eigentijdse wijze uitleg over levensvragen van jongeren en laat daarover ook een aantal bekende filosofen [Plato, Sartre en de Botton] hun visie geven. De thema’s zijn onder meer: omgang met verdriet, wanhoop, onrechtvaardigheid, troost, hoop en liefde.

Verstappen is docente Minor Filosofie en Ethiek aan Fontys Lerarenopleiding in Tilburg.

*In die uitleg is de Sint-Janskathedraal een uitgangspunt en metafoor van de vele taferelen, die zich in en om de kerk afspeelden. Ze vormen een afspiegeling van de menselijke ‘struggle for live’.
Door de eeuwen heen hebben mensen zich verwonderd over de raadsels van het aardse (en bovenaardse) leven, daar verhalen aangeknoopt en die vervolgens op enigerlei wijze uitgebeeld in steen, hout, glas en verf. Zo ontstonden er zowel in de christelijke geloofstraditie als daarbuiten mythen, legenden en volksverhalen.