Debat met Bodar vdDonk bij start steunberenactie restauratie St.Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2013 | Gewijzigd op: 22-04-2013
Bij gelegenheid van de start van de sponsoractie ‘Steunberen’ rond de restauratie van de Sint Jan werd in het Zwanenbroedershuis een debat gehouden olv oud hoofdredacteur Brabants dagblad Tony van der Meulen.

Gasten in het selecte gezelschap waren naast wereldlijke bestuurders onder wie de oud-Commissaris der Koningin Frank Houben*, bisschop Hurkmans, burgemeester Rombouts en de regerend president [Willem van Meeuwen] van de Zwanenbroeders, die voor deze seance als gastheer optrad. Daarnaast waren en nog enkele proosten van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en leden van het kerkbestuur en andere vertegenwoordigers uit het maatschappelijk leven.

*Diens vrouw, Monique Houben-van Lanschot was diens voorganger in deze functie.

Wim van der Schoot [‘..ik dacht in 2011 ook al dat de restauratie klaar was.’.] deed als voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Sint Jan het welkom.
Zwanenbroedershuis: Burgemeester Ton Rombouts in gesprek met Maurice Ackermans, bestuurslid van de Stichting Steunberen. en rechts met Antoine Bodar. foto's © paul kriele, 21 april 2013.

Debat

Het debat met de Commissaris van de Koningin Wim van de Donk en de priester/Bosschenaar Antoine Bodar, die tegenwoordig adviseur is van bisschop Hurkmans, werd  geleid door Tony van der Meulen van het Brabants Dagblad, op- de van hem bekende spitsvondige- wijze.

De gespreksleider begon met wat algemene, maar zeker ook actuele onderwerpen, zoals het aanstaande koningschap van Willem Alexander, die, zo antwoordde de commissaris, hij met majesteit zou aanspreken. Dat is helder. Ik zal hem niet met Mijnheer de koning’ aanspreken.’
‘Je moet ook niet te populair worden,’ reageerde Bodar, op de constatering van VanderMeulen dat paus Franciscus zich al tamelijk populair tot het volk had opgesteld.’
‘Een koning schept, net zoals een paus, enige afstand,’ aldus vdDonk. ’Dus wees niet te populair.’

-Boven: Naast de regerend proost van de Zwanebroeders middenin burgemeester Ton Rombouts en bisschop Antoon Hurkmans.   Onder leiding van Tony van der Meulen [r.] vond een debat plaats over maatschappij, de media en de politiek, onderwijs en de positie van de kerk in de samenleving.
Links Antoine Bodar en middenin commissaris Wim van de Donk.
foto's © paul kriele, 21 april 2013.

Brabantse verbondenheid
Nadat beiden -Bodar en VandeDonk -zich over hun Sint Jansgevoel hadden uitgesproken, kwam het aspect verbondenheid in het debat nadrukkelijk in beeld. 'Verbondenheid/onderlinge band, dat manifesteert zich in Brabant nog steeds zo sterk,' aldus vdDonk, die er zelfs een zakelijk en een meer kunstzinnig voorbeeld voor aandroeg.

VandeDonk: ‘In een van de gesprekken met de Peter Wennink, CFO van ASML in Veghel kwam het begrip Brabantse verbondenheid manifest naar boven. ASML maakt zó’n complex product dat daar in de organisatie geen regels op te maken zijn. Daar is samenhang en onderling vertrouwen voor in de plaats gekomen. Iets dat je ook vaak in Brabantse familiebedrijven tegenkomt. Daar vormen het sociale, het economische en het ecologische, één balans. ASML is mede hierdoor een succesvol bedrijf omdat het mede bouwt op dat Brabantse vertrouwen en die verbondenheid. We moeten de traditie dat we er voor elkaar zijn in stand houden.'
Zo sprak VdDonk ook met kunstenaars uit Berlijn die niet naar het hectische Amsterdam komen, maar naar Brabant, omdat hier een rustig klimaat heerst, met minder stress en minder prestigieus gericht. Brabant heeft die ruimte waar een kunstenaar in de luwte gedijt. Het leidt tot meer rust en creativiteit.

Voettocht naar Den Bosch
Terugkomend op ‘dat gevoel’ gingen de commissaris en ook Bodar terug naar hun jeugd. De Veghelnaar en toenmalig leerling van het mgr. Zwijssen College was met de toenmalige godsdienstleraar, wijlen plebaan Gerrit van deCamp, op een dag te voet naar de Sint Jan getogen.
Dat blijft voor deze ‘Brabantse jongen’ een van de mooiste herinneringen aan dit huis van verbondenheid. Daar hebben zovele bouwvakkers eeuwen geleden steentje voor steentje ! aan bijgedragen. Daar heb ik diep respect voor. En onze generaties en de volgende doen dat ook weer op hun manier. Dus in dat opzicht is de Sint Jan ook een metafoor voor de toekomst,’ sprak vdDonk.
Bodar reageerde op die opmerking, dat zich voor die kerk geslacht op geslacht heeft ingezet. Da’s een. Het was ook een prestigieus object. Elke grote stad in Europa had een grote drie, soms vijf beukige kerk, dat uiteraard als een godshuis was bedoeld. Dat ook nog eens zo mooi mogelijk moest zijn.’
Met deze uitleg onderstreepte Bodar nog eens de uiteenlopende waarden, functie en de bouwkundige schoonheid van de Sint Jan.
'Daarom is het de moeite waard dat die kerk in een goede conditie blijft,' sprak de commissaris. 'De Sint Jan is het symbool van wat erin de maatschappij gebeurt .Kijk eens in de meimaand én in de kersttijd. Dus dat zijn redenen dat ze haar functie in het geloof blijft behouden. Dat is nog best een lastige opgave.’

Kerk en geloof

Wat het onderwerp kerk en geloof betreft kwam ook die samenhang en verbondenheid in  beeld.
VdDonk: 'Alle vraagstukken die zich in de komende jaren gaan afspelen, zullen niet zonder de kracht van de samenleving opgelost worden. Zo begon vdDonk zijn visie op het saneringsbesluit van het bisdom: dat de 440 kerken terug brengt naar

Ik houd mijn hart vast bij de sluiting van kerken.
Stand van zaken van Stichting Steunberen Sint Jan
Nog voorafgaand aan de aftrap van de actie Steunberen spreekt het bestuur dat er zich rees 35 deelnemers hebben aangemeld. Die gaan de eerste vijf jaar jaarlijks € 1000 bijdragen. Dat gebeurt in de vorm van een lijfrente. Daarom en om in de toekomst de inkomsten op peil te houden, hebben we deze stichting apart gezet.
Want de Sint Jan zal eeuwen lang niet aan een continue restauratie ontkomen. De laatste, in 2011 afgeronde- restauratie kostte  € 48 miljoen, waarvan de Stichting Nationaal Monument Sint Jan er tien aan bijdroeg.
‘De Mariakapel krijgt binnenkort alle aandacht, maar het dak toont nu ook al gebreken,’ aldus bestuurslid Maurice Ackermans, die samen met de voorzitter/initiatiefnemer Antoine Bodar, Rob Böcheler en Marcel van der Linden het bestuur vormt.
‘De stichting Steunberen zal zeker ook de betrokkenheid met de Sint Jan vergroten,’ aldus Ackermans. Maar we beginnen met een kleine groep en rekenen erop dat het als een inktvlek uitdijt naar toch wel 100 steunberen.
Als steunbeer krijg je het predikaat en de eer een bijdrage te hebben geleverd aan de miljoen kosten restauratie. Van onze kant nodigen wij hen jaarlijks uit voor een concert in de Mariakapel, op visite bij de Bisschop of een diner in het Zwanenbroedershuis. Immers vrienden maken vrienden,’ besluit Ackermans.


Terug naar boven