Jeugd Bossche Broek Centrum [groep 3] bezoekt kerststal St.Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-12-2014 | Gewijzigd op: 21-12-2014
Vanmorgen vrijdag 19 december 2014 - bezochten 35 kinderen van groep 3 van de basisschool Het Bossche Broek  Centrum de kerststal in de Sint Jan.  De kerststal die ontworpen is door kunstenares Nelleke de Noo heeft als thema een wereld waar geen kwaad heerst. De bijbeltekst van Isaïa is dit jaar het uitgangspunt dat plebaan Gert Jan van Rossem koos: een vredelievende wereld, zonder kwaad.

-Boven: Het welkom  door de gids Antoine de Visser, die groep 3 van Het Bossche Broek gaat rondleiden
-Boven: De tekeningen van de Bossche schooljeugd zijn langs de route opgehangen.
-Links: De bijbeltekst van Iasias, die dit jaar de basis vormt van de opzet van de kerststal
.

foto's © paul kriele, 19 december 2014 .

De zes en zevenjarige kinderen waren speciaal naar de stal gekomen op zoek naar de herberg.  Daar zou hun juffrouw, die in de laatste dag van haar zwangerschap verkeert, kunnen bevallen. Maar... wat een pech. Dit jaar staat er geen stal.-Boven: Maria, Josef en het kindjeJezus  met de os en de ezel in een open ruimte.
-Rechtsboven: de Drie Koningen.
-Rechts: Een van de kunstige objecten langs de route naar de stal een jongen die naar de sterren kijkt
.
 
foto's © paul kriele, 19 december 2014.

 De beelden en die zijn er wat minder dan andere jaren, staan in een rustiger omgeving, prominenter opgesteld. Ook zijn er minderdieren. De  groep kinderen kreeg uitleg van Antoine de Visser, een vrijwilliger bij 'de Kring  Vrienden'. Het bezoek was ook nieuwsgierig naar de eigen tekeningen die  naar de ontwerpster van de stal, Nelleke de Noo waren opgestuurd en nu aan de wanden van de kooromgang hangen.
Deze kunstzinnige opstelling kreeg hier en daar kritiek. Maar er heerst rust en de familiegroep staat centraal. Daar kom je bij uit wanneer je de route in de vorm van een slang [het kwaad] volgt.

Hoe zou er zijn gereageerd als deze opzet  inmiddels tot een traditie was geworden en er een kerststal op volgde met allerlei toeters en bellen..?
Volgend jaar komt er weer een kerst, waarvoor de opzet door de plebaan [die het thema bepaalt] wordt opgedragen aan -opnieuw -een kunstenaar. Benieuwd wat dat dan weer te weeg brengt. ..

Terug naar boven