Kerststal in St.Jan: een combinatie van kunst en nostalgie

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2015 | Gewijzigd op: 07-10-2015
De kerststal in de St.Jan, die vorig zoveel bijval als evenveel kritiek kreeg, wordt dit jaar spectaculair, zegt de coördinator van de bouw Frans Sluijter, zonder overigens daarover de details prijs te geven. Evenmin over het thema, dat plebaan Gert-Jan van Rossem jaarlijks uit de bijbel licht.

De Eindhovense kunstenaar
-gespecialiseerd in iconen- Geert Hüsstege.

Als reactie op de nogal kunstzinnige opzet van 2015 gaan dit jaar kunst en de het nostalgische aspect gelijk op. Dat kunstaspect [vorig jaar Nelleke de Noo] komt dit jaar van Geert en Angelique Hüstegge uit Eindhoven [familie van de Hüstegges van de Bossche galerie]. Geert Hüstegge is een kunstenaar specifiek in iconen.

Door de reacties op ‘vorig jaar’ en door de nieuwe [toch ook] meer op kunst gerichte aanpak [de invloed van de plebaan] zijn Lausch en diens maatje Paul Pardoel uit het - uit 30 vrijwilligers bestaand - team gestapt.Laus Schrover de man met de meeste know how in de groep, verlaat de kerststalgroep.

'Laus heeft enorm veel energie in de stal gestoken,' aldus bouwcoördinator Frans Sluijter.foto © paul kriele,  13 november 2012.

Frans Sluijter heeft over Laus niks dan lof. 'Laus was de energieke man met de meeste know how in het team,'
zegt Sluijter, die nog aangeeft best wel vakmensen, met name timmerlieden, te kunnen gebruiken.De kerststal was vorig jaar tamelijk
kunstzinnig. Dat aspect blijft
met Geert Hüsstege,
maar het nostalgisch karakter keert in 2015 terug
.

foto © paul kriele, 19 december 2014.

De bouw van de kerststal, die jaarlijks duizenden bezoekers trekt, start nog deze maand, maar ook daarover wil Sluijter ivm de publiciteit niets prijsgeven. ‘Maar gezien het komend Jeroen Boschjaar zullen er zeker elementen van Bosch in de stal verweven zitten,’aldus Sluijter.
De stal zal op maandag 14 december 2015, de avond van het traditionele Van Lanschot- kerstconcert worden onthuld.Terug naar boven