Kerkbestuur ontkent exclusiviteit aanTV73 opbouw kerststal St.Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-10-2015 | Gewijzigd op: 26-10-2015
Reactie  van het kerkbestuur [Pieter Kohnen] over voorkeursrecht van parochiebestuur voor TV73 bericht dd.   maandagmiddag 26 oktober 2015.
In een telefoongesprek door Pieter Kohnen van het kerkbestuur St. Jan over onderstaand bericht zegt Kohnen dat het niet waar is dat TV73 een voorkeursrecht heeft rond de publiciteit over de kerststal in opbouw. De infomatie die Frans Sluiter als coördinator van het opbouwteam aan Bastion Oranje maandagmorgen gaf, is onjuist, zo laat Kohnen  in dat telefoongesprek aan de redactie van Bastion Oranje weten. 'Met TV73 zijn geen afspraken van exclusiviteit gemaakt,' zegt Kohnen.
Dat is geheel integenstelling met wat coördinator Sluiter vanmorgen -herhaaldelijk - zei.

'De Sint Jan is weliswaar van iedereen, maar geen publiek domein en daarom vragen we u en geheel de pers zich eerst te melden. Dan kunnen we een ontmoeting met betrokken personen regelen. Daarmee voorkomen we dat de werkzaamheden teveel worden onderbroken.'Het proces moet ongestoord voortgang vinden,' aldus Kohnen. 

Eind 2014  had Kohnen ook al Bastion Oranje gemeden in een perscommuniqué en bij een onderscheiding die in de bouwloods plaats vond..
----------------------

Bericht van maandagmorgen 26 oktober  2015. TV73 heeft bij kerkbestuur voorkeursrecht 
Door een afspraak van TV73 met de parochie St.Jan is het tot 14 december 2015 verboden voor de pers foto's van de opbouw van de kerststal te maken. TV73 blijkt de St.Jan enkele tienduizende euro's te schenken om de realisatie van de stal, die jaarlijks duizenden bezoekers trekt, mogelijk te maken. Door die financiële afspraak is het de overige [..] pers verboden al vroegtijdig foto's van de opbouw te maken.

Het is de tweede merkwaardige omslag dit jaar na kritiek op de kunstzinnige stal van vorig jaar*. Nu wordt ineens exclusiviteit aan één persmedium geboden...

-Boven: Het 'voorportaal' in de zuidelijke zijbeuk naar de stal.
-Rechts: De opbouw in de Noordelijke zijbeuk, die uitloopt op de plek waar de stal komt te staan [r.] Timmerlieden zijn bezig de basis van de stal op te zetten.


foto's ©paul kriele, 26 oktober 2015 .
 

*Zie eerste bericht overde opbouw en nieuwe opzet van de kerststal dd. 7 oktober 2015.

Terug naar boven