Openingstijden van de kerststal in Sint Jan /kleinste kerststal

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2017 | Gewijzigd op: 09-12-2017
Openingstijden van de kerststal in de Sint Jan
Dinsdag 12 december 2017 gaat de kerststal in de Sint Jan open voor het publiek. Daar loopt men tussen de levensechte en soms bewegende figuren door. Het thema is 'Verbinden'. Men kan bij de koningen aan tafel zitten. Er is een uitleg beschikbaar.

De stal is te bezichtiging t./m zondag 28 januari 2018.
Op zondagen van13.00-16.30 uur en door de week van 10.00-16.30 uur.
Op kerstavond, zondag 24 december, is de kerststal na de vieringen van 17.30  en die van  21.00 uur nog een half uur geopend.
Eerste Kerstdag, maandag 25 december, vanaf 13.30 uur  en Tweede Kerstdag, dinsdag 26 december, vanaf 12.30 uur. 


Kleinste kerststal
Edelsmid René van Tol in de Kerkstraat heeft de kleinste kerststal gemaakt. 
Het kerststalletje is verwerkt in een ring met de drie koningen die naar boven klimmen en de engel Gabriël achter open slaande deurtjes aan de andere kant van de ring. Op de afbeelding staat het kerststalletje van zilver en goud. De ring kan worden gesloten. 

Uiteraard heeft René van Tol alles in eigen atelier met de hand gemaakt.


Kleinste kerststalletje in een ring
verwerkt bij edelsmid-juwelier René van Tol.


...........................................................................................................
 


Kerststal in Sint Jan

De kerststal in de Sint Jan
met de herders, koningen en de knikengel.


foto's © wim koopman, 8 december 2017.
................
Bericht van 30 november 2017 'Aan tafel' ter verbinding en ontmoetjng met elkaar
Medio november 2017 werd bekend dat de stal in het Noordertranscept van de Sint Jan, waar Jozef en Maria in een boerderij verblijven dit jaar is een tafel geplaatst. Aan die lange tafel nemen zitting de Drie Koningen. Men kan bij hen aanschuiven. Dat sluit aan op het voor dit jaar gekozen thema 'Verbinden'. Tevens verbreekt dat 'ontmoeten/verbinden' ook het onderscheid tussen koningen en volk. Op de achtergrond klinken Nederlands kerstliedjes.

De kerststal valt te bezichtigen vanaf dinsdag 12 december 2017 t/m zondag 28 januari 2018.

Situatie van de kerststal in de Sint Jan van maandag 5 november 2017 
De contouren van de 'bouwdelen' van de kerststal 2017 in de Sint Jan komen al tot uiting.


De contouren van 'de kerststal 2017'  in
de Sint Jan komen in zicht. Rechts worden de
historische huizen opgebouwd en links is de Brabantse stal in aan bouw waar Jozef en Maria tijdelijk wonen.
Tezamen vormen ze een Brabants dorp.
foto's © paul kriele, 5 november 2017.
....................................................................................................

Bericht van 3 oktober 2017: Kerststal - thema 'Verbinden' -  gaat op 12 december open tot 28 janauri 2018.
Nog twee maanden en dan kunnen duizenden belangstellenden langs de traditionele kerststal in de Sint Jan lopen. Dit jaar heeft die als thema 'Verbinden'. Dat komt mede tot uitind in de historische huisjes die aan de zijde van de kooromgang worden gebouwd. Alles van hout natuurljjk. Tientallen vrijwiligers zijn al vanaf eind september 2017 al bezig met de opbouw. De grote lijnen daarvan en het  thema zijn al in augusust door plebaan Geertjan van Rossem en de kerststalcommissie vast gesteld. 
Vorig jaar was er met het thema 'De tocht van de H.Familie door de woestijn' ook een verwijzing naar de trektocht van asielzoekers. Met 'Verbinden' zit er ook een lijn naar dat thema van vorig jaar. Maar het is al een eeuwen oud thema als we aan buitenlandse soldaten, buitenlandse gastarbeiders uit achtereenvolgens Yoego Slavië, Marokko en Spanje enz., en asielzoekers uit klein Azië en Afrika denken. 

Op 11 dcember is er ook het jaarlijks kerstconcert.

Vorig  jaar werden ipv een kunstenaar[..]  voor het eerst adviseurs van De Efteling aangetrokken om de stal met muziek en beweeglijke beelden wat aantrekkelijker te maken. 

   
De opbouw van de kerststal in de Sint Jan
in het noordertranscept gezien vanuit de kerk.

Beeld van de opbouw gezien vanaf
de toegang aan de achterzijde van de kooromgang
.

foto's © paul kriele,  3 oktober 2017. Kerststal 2016
Berichten 11 oktober en  van 4 november  2016: Opbouw kerststal Sint Jan  vordert. Thema 


Links de stal van de kerststal St. Jan 2016.

foto © paul kriele, 4 november 2016.
 

Bericht van 10 oktober 2016 Gastvrij kindje Jezus in kerststal St.Jan
In de kerststal, die momenteel in de Sint Jan in opbouw is, vormt de stal het centraal thema. Dat verwijst naar de problematiek van de vluchtelingen die dit jaar een steeds terugkerend thema is.
Dit jaar is geen kunstenaar meer aangetrokken. Een groep van deskundigen* zal het ontwerp en de uitvoering begeleiden, zo blijkt uit een toelichting van plebaan Geertjan van Rossem. De stal krijgt ook meer dynamiek. Daarmee zegt de plebaan niet concreet wat dat betekent, maar achter dynamisch schuilt water, vuur en geluid [muziek...].

*Medewerkers van de Efteling gaan dit jaar met geluid - en lichteffecten extra dimensie aan de kerststal geven. Die adviseurs zorgen er voor dat de stal een beleving wordt voor de bezoekers. Zo kan men door de kerststal lopen en ligt het kindje niet in een kribbe, maar in Maria's armen.

-Boven: Dit jaar staat de H. Familie, met het
welkom begroetende kindje Jezus, centraal in de kerststal
.

-Links: De vroegtijdige opbouw van de
kerststal in het Noordertransept van de Sint Jan
.

foto's © paul kriele, 9 december 2015 [boven]
en 10 oktober 2016 [l-].

 

Opnieuw gaan de duizenden bezoekers onder een overkapte doorgang door, die langs de herders, de schapen en andere opgezette dieren en de Drie Koningen naar de stal leidt, naar binnen. Die doorgang symboliseert wellicht de donkere vlucht uit Egypte, welke tocht begeleid wordt door de ster van Bethlehem. Deze wandeling wordt dynamisch gemaakt door de elementen water en vuur. Dat is uiteraard publieks aantrekkelijker dan een stel iconen [2015] of een kunstzinnige uitvoering van de  stal in 2014.

'Daarom blijft  het kindje Jezus, dat gastvrij zijn armpjes uitstrekt , toch centraal staan,' zegt de plebaan.


Terug naar boven