Nachtmis vanuit de Sint Jan Europa-wijd -zonder publiek- te volgen

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-12-2021 | Gewijzigd op: 02-12-2021
Kerst nachtdienst uit Sint Jan wereldwijd te volgen
In onderstaand bericht van 15 december 2020 [dat ging over de kerststal en het jaarlijks  kerstconcert], kondigde plebaan Vincent Blom al aan, dat op 24 december 2021 de nachtmis vanuit de Sint Jan Europa-wijd wordt uitgezonden.! KRO/NCRV maken de opnamen. 
Eurovision heeft de Sint Jan om zijn belangrijke plaats in het bisdom en om zijn mooie interieur uitverkozen.
Kerk zonder kerkgangers.
Maar  net zoals vorig jaar komen er geen gelovigen de kerk in.  Daar zitten  anders op grote kerkelijk feestdagen 1700 personen, maar dit keer zou dat slechts 300 zijn. Bisschop Gerard de Korte wil voorkomen dat mensen aan de kerkdeur die avond teleur gesteld en mogelijk kwaad weer huiswaarts moeten gaan.
Geen kerkgangers in de nachtmis volgt uit  een gezamenlijke afspraak die alle Nederlandse bisschoppen hebben gemaakt.

Bericht van 15 december 2020 Dit jaar geen kerststalbezichtiging, maar wel een nachtmis vanuit de  Sint Jan in 2021.

Bericht van 3 december 2020 Presentatie van de kerststal in Sint Jan aan de pers.
Vrijdag 4 december 2020 gaat de kerststal in de Sint Jan open voor het publiek. Maar op zondag13 december 2020 tijdens het jaarlijkse kerstconcert met de Schola Cantorum onder leiding van Jeroen Felix,  de kersttoespraak door bisschop Gerard de Korte en als eregast de nieuwe commissaris der Koning Ida Adema is de officiële opening van de kerststal.  Daarvoor zijn via  de [verplichte] reservering inmiddels landelijk al 2.200 tickets verkocht.
Voor meer bijzonderheden zie de  site van de parochie Sint Jan  ook voor de kerstvieringen op Eerste, tweede kerstdag en zondag derde kerstdag.  Ook voor het programma, klik op de Bossche Winter

GROOT NIEUWS De Bossche Sint Jan in 2021 de wereld over
In 2021 gaat de Bossche Sint Jan de wereld over.  Dan komt door Eurovisie de jaarlijkse nachtmis uit de Sint Jan, zo  vertelde plebaan Vincent Blom op het einde van de rondgang voor de pers op donderdagmiddag 3 december 2020.
 
-Hieronder: Een engel bezoekt de herders in 't veld en vertelt hen over de geboorte van het kerstkind. -Bovenste foto'Inwoners van Nazareth al muziek maken langs de straat in Nazareth. -En:  Het atelier van Jozef als timmerman.
foto's © paul kriele, 3 december 2020.
-Hierboven: De kerststal met eens Sint Jozef bij de kribbe.
En: de Mariabron in Nazareth. Bethlehem heeft overigens ook een Mariabron.

foto's © paul kriele, 3 december 2020
 
Het kerstverhaal is di keer uitgebeeld in de straalkappellen van het koor. Zodoende bijft er een brede strook als gangpad voor de bezoekers open.
 
-Hierboven: De poort van -dit keer- Nazareth vanwaar de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem begon. Kerkbestuurslid Karin Braks, die de portefeuillie communicatie heeft, kom net door de poort.
-Hieronder:Plebaan Vincent Blom en daarachter de directeur van de BosscheW inter Huibert Wilschut.Beiden zijnvoor hun aktiviteiten met een speciale band  met elkaar verbonden.
Zij gaven een toelichting op de programmering,  Blom voor de stal en de kerstvieringen en de puzzel van de Sint Jan en Huibert over de programmering van de Bossche Winter.

foto's © paul kriele, 3 december 2020. 


Terug naar boven