Kerststallen o.a. Jeroen Boschkerststal in koetshuis bisschop

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-12-2011 | Gewijzigd op: 24-12-2011
In de serie kerststallen die ihkv het evenement 'Winterparadijs' zijn tentoongesteld, staat er,  behalve een reeks stalletjes in de raamkozijnen van het bisschoppelijk paleis, ook een mens-hoge kerststal in het koetshuis van bisschop Hurkmans.
Die stal heeft op board plaat gemaakte beelden, waarvan de beeltenis is afgeleid van twee schilderijen van Jeroen Bosch, die het kerstgebeuren voorstellen. Een figuur is van een schilderij dat zich in het Noordbrabants Museum bevindt en de overigen zijn van 'de Aanbidding der Wijzen' uit het Prado in Madrid.

Kerststal in bisschoppelijk koetshuis  aan de Parade, waarvoor schilderijen van Jeroen Bosch als voorbeeld dienden.
Ook als bouwpakket te koop
.

foto © paul kriele,19 december 2011.

'Bisschop Hurkmans heeft met de kerststallenexpositie, als onderdeel van het evenement 'Winterparadijs', de aandacht willen vestigen op 's lands grootste kerststal in de St. Jan,' licht de woordvoerder van het bisdom Jaap van Eeden toe.

Er was geen stal met gipsen beelden voor handen. Vandaar dat gekozen werd voor een oude traditie die van de knipplaten.
Als uitgangspunt geldt wel 'de Aanbidding der Wijzen' als een van de weinigen met zekerheid aan Bosch toegeschreven schilderijen die het  kerstverhaal uitbeelden.
Marie, Jozef en de hond komen van een schilderij uit het Metropolitan in New York  De herders worden afgebeeld op een drieluik, dat door een navolger van Bosch werd geschilderd en de engel is overgenomen van de kerstvoorstelling door de Vlaamse schilder Robert Campin.
Rond het evenement is een kleine brochure uitgegeven,  waarin de looproute staat, die langs de geëxposeerde stallen gaat. 'Deze route wil het succes van de vermaarde kerststal in de Sint Jan verbinden met de Bossche binnenstad,' zo is de toelichting in de 'kerststallengids'.  

Ook een op Jeroen Bosch geïnspireerde deelname aan het Winterparadijs is deze loempiatent.

foto © paul kriele, 18 december 2011.

Kerststallenexpo
In tal van etalages op de Parade en in winkels en woonhuizen van de straten daar omheen staan kerststallen geëxposeerd.

Het olieverfschilderij is gesigneerd met 'Margot 2009'. Voor dit schilderij heeft Margot van der Miessen haar familie afgebeeld.

foto's © paul kriele,18 december 2011.
 
In de etalage van Het Bossche Binnenhuis staan kerststallen en er hangt ook en schoolplaat van P.van Geldorp [Uitgave Malmberg] voorstellend een huiselijk kersttafereel. Een moderne afbeelding rond 'Maria met kind' in de etalage van Verwersstraat 98.

Ook bij architect Jan van der Eerden en in de etalage van de Nobele Baas zijn kersttaferelen te zien. Bij de Nobele Baas hangen in een kerstbomendecor tal van 'Vietnamese' engeltjes.

-Zie ook artikel Opening Bosch Winterparadijs dd. 13 december 2011 of de site van Winterparadijs.
-De kerststal is overigens als bouwpakket voor 1 euro te koop in de winkel in de St.Jan [bij de doopvont].
-Op Bastion Oranje staat ook een kerststallenpagina met -over de jaren gezien - tal van kerststallen uit Bossche kerken en op de Markt.

Terug naar boven