Aanpak uitwalm van kaarsvet in Mariakapel Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2015 De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van ' s-Hertogenbosch,die de ceremonies rond het Mariabeeld organiseert,de Mariakapel verzorgt en de processies begeleidt, gaat de gevolgen van het kaarsen branden bestrijden.
Najaar 2014 werd de kapel geheel opgeknapt. Toen bleek dat  er een forse verontreiniging was ontstaan van roet, vet en stof, met name op de gewelven en de ribben van de kapel. Zelfs de gaten voor ventilatie waren dichtgeslipt. Die aanslag komt vooral door een onvolledige verbranding van de kaarsen en vooral de noveenkaarsen. Die laatste mogen voortaan alleen nog in de zgn. rookkasten branden. Die rookkasten zuigen de lucht af. 

Kaarsen in de Mariakapel zetten op de 
gewelven een vette laag af. Dat wordt aangepakt
.

foto © toine janssen, 29 november 2014.

De Broederschap wil zeker niet het branden van kaarsjes tegen gaan.
Maar er volgt eerst bij twee leveranciers een onderzoek naar de samenstelling van de kaarsen en naar de verbranding. Het resultaat wordt tzt bekend gemaakt.