Mariabeeldje aan gevel Keershuis wordt teruggeplaatst

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-04-2019 | Gewijzigd op: 05-08-2020
Maandag 29 april 2019, in de vooravond, wordt aan de zijgevel van het Keershuis in de Lepelstraat hoek St.Jansstraat ‘Moeder met Kind’ teruggeplaatst. Dat kleine beeldje is in het afgelopen jaar gerestaureerd en opnieuw in goud gepolychromeerd door Mirjam Bersten in Amersfoort. Plebaan Vincent Blom zal het beeldje inzegenen voordat het teruggeplaatst wordt. Tegelijk is van dit beeldje langs de historische omweg van de Zoete Moeder, dat nog geen lange voorgeschiedenis kent, alles gedocumenteerd.
.....
...
Het Keershuis op de hoek Lepelstraat -St.Jansstraat, waar - na restauratie- tegen de zijgevel het beeldje Moeder met Kind wordt teruggeplaatst. 
foto's © paul kriele 3 april 2014.

Oorspronkelijk bevond zich op deze plek  een ander beeldje 'Moeder met Kind'. Dat verdween. Toen is in 1983 door een anonieme Zustercongregatie aan de toenmalige 'Vereeniging Stille Omgang' een nieuw houten beeldje geschonken. Dat werd op 16 oktober 1983 ingezegend. De maker is H.Suyskens.