Achteruitgang omgang en bidtocht rond de Zoete Moeder

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-07-2019 | Gewijzigd op: 10-07-2019
Ooit waren de plechtige omgang en de bidtocht [noveen], de tradities rond de Onze Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch, ook wel de Zoete Moeder genoemd. De plechtige omgang is al jaren afgeschaft, maar de jaarlijkse bedevaarten op de zondagen in mei worden –met name door de Brabantse gilden- uitbundig gevierd. Jaarlijks trokken duizenden –merendeels Brabantse- gelovigen al vroeg ter kerke naar de St. Jan. Ook de noveen rond de feestdag van de Zoete Moeder was een hoogte punt in het kerkelijk jaar.

Beurdsestraat


De route die Maria tijdens de pest
vijf eeuwen geleden zou hebben
gelopen, wordt aangegeven met mariabeeldjes, waarbij gedurende de Meimaand en tijdens de noveen
rond de feestdag van de Zoete Moeder
op 7 juli,  een bloemstuk wordt gehangen
.

foto © paul kriele, 10 juli 2019.


Van wandelaars die vanuit vele plaatsen in de Meierij zondagmorgen vroeg naar Brabants hoofdstad trokken is nauwelijks nog sprake. Die zondagse tochten zijn meer en meer verdraait naar een toeristische attractie waarbij met name de Bossche bol ipv Maria centraal staat. Als die tocht nog wel gebeurt dan per fiets en wat later op de dag….
Ook de negendaagse bidtocht [noveen], zichtbaar onder meer aan de bloemstukken bij de talrijke Maria beeldjes in de straten van de bidtocht, is een verdwenen traditie. Tijdens die noveen zie je nauwelijks nog iemand met een rozenkrans de route van de eertijds door Maria gelopen omgang, lopen. Soms is er nog een non of een vrome gelovige die dat nog doet.

Wel is dit jaar op vele plaatsen aan de gevel de blauw witte vlag, de kleuren die Maria symboliseren,opgehangen. 

Woordvoerder Bob Saarloos van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw erkent zich niet in een terugval. Het is wel zo dat we dit jaar minder aandacht hebben besteed aan de noveen. We hebben ons dit jaar vreselijk meer ingezet op de meimaand vieringen. Voor ons als Broederschap was de meimaand een groot succes. De bezoekers kwamen overal vandaan. In dat opzicht is er volgens onze waarneming niet van een teruggang sprake. Het is wel zo dat men minder te voet of met de fiets komt en eerder de auto pakt.
Die wandelaars voor de vroegmissen, wat dat betreft is dat nooit waanzinnig druk geweest. En die noveen, zoals ik zei, daaraan is minder aandacht besteed, maar we hebben hem wel zelf gelopen….’.