Beeldje 'De Goede Moeder' teruggeplaatst aan Keershuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-08-2020 | Gewijzigd op: 05-08-2020
Zaterdag 1 augustus 2020 werd met een kleine ceremonie het beeldje,  genaamd 'De Goede Moeder' na een opknapbeurt aan de gevel van het Keershuis,  Lepelstraat-hoek Sint Jansstraat,  teruggeplaatst. Ruud Montré verrichtte dit klusje snel en kundig. Dit kleurrijk 'Maria met Kind beeldje' staat in een al eerder teruggeplaatst glazen huisje.
Het markeert de route van de Stlile Omgang, herinnerend aan de route die Maria in een winternacht eeuwen geleden zou hebben gelopen. Dat was merkbaar niet alleen aan de voetstappen, ook omdat langs die bewuste route zij die aan de pest leden waren genezen. ..

Oorspronkelijk bevond zich op deze plek  een ander beeldje 'Moeder met Kind'. Dat verdween. Toen is in 1983 door een anonieme Zustercongregatie aan de toenmalige 'Vereeniging Stille Omgang' een nieuw houten beeldje geschonken. Dat werd op 16 oktober 1983 ingezegend.  H.Suyskens.heeft het beeldje in 1982 gemaakt. Ook wordt met zijn naam op de voet Louis Aarts gememoreerd. Louis Aarts was de initiatiefnemer van de plaatsing van o.a. dit beeldje in de route van de Stille Omgang. 
 
......
...............................
Ruud Montré plaatst het beeldje 'Moeder met Kind'  terug aan de gevel van het Keershuis in de Lepelstraat. foto's © toine janssen, 1 augustus 2020.
........................