Onze Lieve Vrouw met knopenlint herinnerend aan probleemmomenten

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-05-2021 | Gewijzigd op: 20-05-2021
Dinsdagavond   25 mei 2021 gaat plebaan Vincent Blom voor in een ritueel  waarbij gelovigen een lint met knopen bij Maria kunnen neerleggen. Dat lint herinnert aan momenten van tegenslag of andere problemen. De linten worden speciaal voor deze gelegenheid gemaakt.  Uit ervaring weet de Broederschap van Onze Lieve Vrouw dat  dit ritueel veel met mensen doet. Met deze handeling komt men tot het delen van problemen, zo is de ervaring van hen die dit meemaakten, aldus De Broederschap.
 
De Broederschap stelt de linten beschikbaar à € 6.

De linten zijn bij de Broederschap te bestellen [€ 6 inkl. porto]. http://bit.ly/aanmeldenlintjesritueel-25mei2021
....
....
De Zoete Moeder van Den Bosch draagt een lint met knopen die herinneren aan tegenvallers in  het leven. foto © henk van esch, 20 mei 2021.