Expo Mariabeelden 'Lactas' & devotieprentjes

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-10-2003 Plebaan Antoine Bodar heeft vanmiddag 5 oktober 2003/14.00 uur in het Prentenkabinet aan de Verwersstraat de dubbel expo van dertig eiken houten Mariabeelden [Maria Lacti] van Piet Rombouts uit Zeelst en de verzameling devotieprentjes van Willy Arts geopend. De restaurateur Rombouts, die blijkbaar de column van Bodar in het Katholiek Nieuwsblad had gelezen, ontkende dat op deze expositie om Mariabeelden ging.

‘Het is mijn goed recht de beelden een benaming te geven,’ aldus de bijna 84-jarige Brabantse autodidact, die zijn ambacht ziet voortgezet in een atelier waar 7 van zijn zonen werken! De Zeelstenaar sprak liever over ‘Zeelster Moeders’.
Bodar inhakend op de hartstocht en ambacht van beide exposanten, benadrukte dat hij meer als kunsthistoricus dan als plebaan deze expositie opent. ‘Ik beoefen ook een ambacht, maar dan met de pen,’ aldus de schrijvende historicus en columnist Bodar over de verzamelingen. Bodar, verwijzend naar de devotieprentjes, sprak van cultuurobjecten die iets zeggen over de vroomheid en geloofsbeleving door de tijden heen.

Over de Maria die het kind zoogt [Maria Lactas], zei Bodar, dat- hoewel het geen Maria’s zijn- ze wel op Mariabeelden zijn geïnspireerd. Ook hierin bespeurt de plebaan een geleidelijke traditie:Maria als de Zetel der wijsheid, gezeten naast haar zoon, de vermenselijking van God die eerst aan de borst, dan op schoot zit en verderop in de geschiedenis meer opzij staat. ‘In de renaissance zie je taferelen waarop er ook al meer geknuffeld wordt,’ aldus de toelichting van de ere-gast van deze expositie.

 Welkomstwoord door Jo Timmermans die samen met Gerdie de eigenaars ziijn van het Prentenkabinet in de Verwersstraat.
Op de achtergrond van de linker foto de beide echtparen Rombouts [l] en Arts[r].
Timmermans poserend met de gastspreker plebaan Antoine Bodar en rechts Bodar himself.
 
-Boven links: Het echtpaar Rombouts en rechts bovem het echtpaar Willy Arts.
Op de rechterfoto enkele tientallen van de 25.0000 bidprentjes uit de collectie van Willy Arts.

-Rechts: Antoine Bodar die in  het Katholiek Nieuwsblad [3 oktober 2003] de overdreven folklore rond de Zoete Moeder bekritiseerde.. .

foto's © gerard monté, 5 oktober 2003.
.

-Boven: De eiken hout - gesneden - beelden uit het atelier van Piet Rombouts uit Zeelst, die zijn beelden ook wel Zeelster Moeders noemt.
-Links: Impressie van de opening van de Maria-expositie met rechts onder meer schrijfster van kinderboeken Marianne Keser in gesprek met Antoine Bodar
.
foto's © gerard monté, 5 oktober 2003.


Bodar op de Mariatoer 5 oktober 2003
Na de lezing van Jos Koldeweij over Maria, de pelgrimage van het wonderbeeld en deze expo heeft Bodar wel een weekeind met Maria achter de rug, ook al bekritiseerde hij in zijn column het Katholiek Nieuwsblad [3 oktober 2003] de overdreven folklore rond die Zoete Moeder. Hij vergat voor even zijn vorige standplaats Rome, waar dagelijks duizenden gelovigen de paus komen aanbidden. Dus voor Maria had in zijn column even goed ‘de paus’ kunnen staan.… .
 


Terug naar boven