Abt Ton Baeten van Abdij Berne overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-01-2018 | Gewijzigd op: 29-01-2018
Vrijdag 26 januari 2018 is op 86-jarige leeftijd Ton Baeten voormalig abt van de abdij van Berne in Heeswijk overleden.
Baeten kon het ondanks zijn vooruitstrevende opstelling in de kerk van de jaren 80, 90 goed met de toenmalige bisschop Jan Bluyssen vinden. Achttien jaar-  tot 2000 -was de vernieuwende Ton Baeten daar abt. Dat is een functie die niet onder het gezag van het bisdom staat. In abdijkerk van Berne volgden vele ruim denkenden katholieken toen nog het geloof via de liturgische vieringen van de paters aldaar.
Baeten nam in de jaren 80 ook deel aan de Pax Christie voettochten, waar veelal jongeren aan deelnamen. Een tocht van gebed en discussie die eindigde in de Sint Jan of de Brabanthallen .

Ton Baeten is de broer van de in Udenhout wonende Harry Baeten, topman bij Van Lanschot, die op 9 september 2017 op 73-jarige leeftijd overleed. 

De 'Verrijzenisliturgie'  wordt gevierd in de abdijkerk in Heeswijk op vrijdag 2 februari 2018 /11.00 uur.  Aansluitend volgt de begrafenis op het abdij kerkhof.

Sint Jan.
Abt Ton Baeten [Tilburg, 12 februari  1931    Heeswijk, 26 januari 2018]
aanwezig 
bij de uitvaart van mgr. Jan Bluijssen op 15 augustus 2013.

foto © paul kriele, 15 augustus 2013. 
.......................................................................................................................

Na lager onderwijs aan de parochieschool van 't Goirke te Tilburg volgde hij het gymnasium in Heeswijk bij de Norbertijnen (op 22 juli 1948 afgerond met een Staatsexamen Gymnasium A), waarna hij op 17 september 1949 als novice intrad in de Abdij van Berne in het Brabantse Heeswijk. Twee jaar later legde hij zijn tijdelijke geloften en op 17 september 1954 zijn plechtige geloften. Op 5 augustus 1956 werd hij tezamen met elf jaargenoten door Mgr. Jos Baeten, toenmalig Bisschop van Breda en een ver familielid, tot priester gewijd.

Van 1956 tot 1965 studeerde hij Klassieke Talen aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, waarna hij gedurende twee jaar Latijn en Grieks doceerde aan het gymnasium in Heeswijk.

In de abdij heeft hij vele taken vervuld en verantwoordelijkheden gedragen, zoals bestuurslid van de abdij, prior (1968) en abt (1982). Hij was lange tijd bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen in het Bisdom 's-Hertogenbosch.

In 1984 ontving hij bij het 850-jarig bestaan van de abdij de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-NassauBron:WikipediaTerug naar boven