Bedevaart vanaf gestopte Bristol naar de Sint Jan [gerfkamer]

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-08-2022 | Gewijzigd op: 18-09-2022
Bedevaart vanuit Bristol Pastoor de Kroonstraat
 
Het Mariabeeldje uit het Geertruiklooster [*1466]
dat zich in de  Gerfkamer in de Sint Jan bevindt.
Daar gaat zondag 28 augustus 2022
de Bedevaart naar toe.

Vreemd maar historisch wel verantwoord. Zondag 28 augustus 2022 trekt een bedevaart vanaf de inmiddels gesloten schoenenzaak Bristol in de Pastoor de Kroonstraat naar de Sint Jan. Daar staat een Mariabeeldje afkomstig uit de middel eeuwse kapel [*1466] van het Geertruiklooster**. Dat zusterklooster stond precies op de plek van deze schoenenzaak in het Geertruikerkhof.
-Boven"Bristol op de hoek Pastoor de Kroonstraat- Geertruikerkhof.
Dit complex verandert in 15 appartementen.  
-Onder: Inkijk in het Geertruikerkhof waar tussen 1466-1650 het klooster met kapel van de zusters Geertrui heeft gestaan.
 foto's © paul kriele, 27 augustus 2022.

Aanleiding van die bedevaart is de verbouwing door Gubbels van Bristol tot 15 appartementen. Daarom is er sprake van een bouwritueel. Voorafgaand aan de tocht vindt er op de binnenplaats /hofje van Bristol een ceremonie plaats die bestaat uit een optreden van de verhalenverteller bouwhistoricus Rob Gruben en een optreden door de dochter van social designer Imke van Dillen, Rinske van Dillen, die enkel toepasselijke, zelf geschreven, gedichten voor zal dragen. De bedevaart eindigt in de gerfkamer van de Sint Jan waar, dat eeuwen oude Mariabeeldje staat. Het bouwritueel vindt plaats zondagmiddag 28 augustus 16.00-18.00 uur..
Info : https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/652

**Geertruiklooster
Achter de nummers 37-47 tussen de nog bestaande Kloostergang [steegje in de Orthenstraat[] en het Geertruikerkhof stond het klooster en de kapel van de Dominicanessen die er in 1449 een klooster stichtten onder de naam Vrouwenconvent Sint Geertrui.. Het klooster raakte vanaf 1509 wijd en zijd bekend door een Mariabeeldje. Bewdevaartgangers bezochten de stad en de kapel  in grote getale ter verering van Maria.. Via onder meer de gesloopte Pieterskerk [einde Orthenstraat] kwam het uiteindelijk in de Sint Jan terecht.
Dat klooster werd in 1629 geconfisceerd en de zusters moesten de stad uit. In 1849 kocht ene Rouppe van de Voort het complex [dat intussen allerlei functies had gekregen] om er een gasfabriek te kunnen bouwen.
 

Terug naar boven