Boek en presentatie over Claraklooster

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2010 | Gewijzigd op: 28-10-2013
Vandaag - 24 april 2010- is het te koop en gisteren verscheen het en morgen vindt in de Openbare Bibliotheek in de Hinthamerstraat een presentatie plaats van het boek over het voormalige Claraklooster in de Clarastraat. De historische neerslag komt van dr. Denise da Costa die door haar bewoning van een kloosterappartement in de ban  raakte van het gebouw en de bijzondere zustergemeenschappen en woongroepen, die er gewoond hebben.
Bisschop Jan Bluyssen en de presidente van de Orde der Karmelitessen Lucia van Steensel mochten vrijdag 23 april 010 het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Links: Omslag van boek.
Claraklooster: Het torentje dat scheef stond en in 2004 werd gerestaureerd.
foto's © gerard monté, 27 juni 2004.

Door archiefonderzoek en zelfs interviews met vroegere bewoonsters [zusters en anderen] kwam er een vehaal uit dat de historica  Da Costa [gepromoveerd op Anne Frank in 1996] als titel meegaf: 'Wonen in een klooster. Clarissen,Theresiaantjes, gastarbeiders en kunstenaars'.  Zij hebben er achtereenvolgens gewoond en enkele Theresianen wonen er nog: de Clarissen 1359-1650, de Theresianen 1872-1971 en in de jaren 60/70 de gastarbeiders en vanaf de jaren 80 krakers en kunstenaars.
De presentatie in de Bieb [uitverkocht] gaat vergezeld van een kloostermaaltijd en een filmportret van de huidige bewoners onder wie enkele Theresianen, die als titel meekreeg 'Clarastraat 22. Oase in de stad'.