Bij Universiteitskeuze viel Paleis van Justitie af tgv Mariënburg

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-09-2014 | Gewijzigd op: 18-07-2018
Bastion Oranje zag op 18 juni j.l. een hoge delegatie uit het Onderwijs op de Spinhuiswal. Deze  heren inspecteerden  samen met burgemeester Ton Rombouts en sector directeur Willem van de Made, zo blijkt pas vandaag, enkele gebouwen voor de vestiging van een universiteit.
Bastion Oranje mocht toen [juni 2014] van de afdeling communicatie niets publiceren. Pas vandaag gaf burgemeester Ton Rombouts persoonlijk toestemming en verwees daarbij naar de universiteitskeuze waarvoor de delegaties op 18 juni j.l. naar Den Bosch kwamen.
De delegaties bestonden uit, niet minder dan, leden van de Colleges van Bestuur van de TU Eindhoven en van de Tilburg University. Van de TU Eindhoven kwamen naar Den Bosch de rector magnificus prof. dr. Hans van Duijn en de voorzitter van het College van Bestuur ir. Jan Mengelers.
Van de Tilburg University: Bestuursvoorzitter dr. Koen Becking en de rector magnificus prof. dr. Philip Eijlander.

De twee delegaties staan hier op de hoek Spinhuiswal-Parklaan en bekijken de locatie voormalig Paleis van Justitie. Dat complex is weliswaar in handen van de gemeente gekomen. Maar de keuze van de heren viel daar niet op. Het werd uiteindelijk Klooster Mariënburg.  
zie bericht Universiteit in klooster Mariënburg dd. 1 september 2014.Delegaties van de Tilburgse
en Eindhovense Universiteit op de Spinhuiswal.


Burgemeester Ton Rombouts staat links [deels zichtbaar] in donker costuum.
Links voor Rombouts staat prof. dr. ir. Hans van Duijn,  rector magnificus van de TU Eindhoven.
Middenin de foto staat de voorzitter van het College van Bestuur van de TU Eindhoven ir. Jan Mengelers. 
Aan de rechterkant op de rechter foto staat uiterst rechts dr. Koen Becking, voorzitter van het College van Bestuur van de Tilburg University.
Links naast Becking mr. Jo van Ham, lid van het College van Bestuur van de TU Eindhoven.
Rechts op de rug gezien prof. dr. Philip Eijlander, rector magnificus van Tilburg University.  
Op deze linker foto staan- uiterst links -sector directeur Willem van de Made en uiterst rechts de secretaris  van de TU Eindhoven Nicole Ummelen.

foto's © paul kriele, 18 juni 2014.

Cartoon uit de tijd dat JADS nog GRIDS heette, Grand Initiative Data Science.
Vooraan vlnr Koen Becking,
uiterst rechtsTon Rombouts
en in de achterste rij
Wim Boers [links] en gedeputeerde Bert Pauli [middenin].
Achterste rij: wethouder voor Onderwijs Eric Logister middenin gedeputeerde Bert Pauli en rechts Frank Baaijens rector magnificus TU Eindhoven.


........................................................
 
Terug naar boven