Zondag: Plaatsen gedenksteen rond vertrek paters Kapucijnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-07-2018 | Gewijzigd op: 28-07-2018

Zondag 29 juli 2018 - na d elechtige H.Mis - zal in het portaal van de kerk der paters Kapucijnen de gedenksteen worden onthuld ter herinnering aan hun verblijf in de stad. De steen is een geschenk van de Bossche geloofsgemeenschap.
Dit voorjaar zijn, op een drietal paters na, de Kapucijnen naar het klooster in Tilburg vertrokken en zijn ook de graven in de kloostertuin gedolven en de stoffelijke overschotten in een gemeenschappelijk graf in Velp bijgezet.

Per 1 augustus 2018 gaan het klooster en de kerk over naar de paters Franciscanen die uit Utrecht zijn overgekomen.
Op een later tijdstip komen daar nog drie zusters Clarissen en drie leden van de OFS [derde orde van Franciscaner Seculieren] bij.


Bericht van 5 december 2017  Gedenksteen bij afscheid Bossche Kapucijnen
Drie lectoren bij de Paters Kapucijnen: Guus Paanakker, Maurice Gijsel en Wietske Pijls  namen het initiatief om rond het vertrek van de Kapucijnen naar Tilburg in augustus 2018 een blijvende herinnering achter te laten. Deze gedenksteen, waarvoor de paters zelf een tekst of een afbeelding kunnen bedenken, krijgt een plaats achterin de paterskerk aan de Van der Does de Willeboissingel. 


De kerk van de paters Kapucijnen
aan de Van der Does de Willeboissingel.


foto © paul kriele, 30 september 2008.
.............................................................................................


De volgers van de Bossche Kapucijnen en degenen die daar ook vaak de diensten bijwoonden, wordt gevraagd om hun betrokkenheid om te zetten in een brijdrage ter realisatie van dit plan. 
Dat kan in het offerblok in de kerk of via NL88INGB1088425 tnv Kapucijnen.


Bericht van 14 september 2017  Vertrek Kapucijnen gecompliceerder dan verwacht..
Uiteen lopende factoren maken het vertrek,  liever gezegd voorbereiding van de verhuizing van de paters Kapucijnen aan de Van der Does de Willeboissingel naar het verzorgingshuis aan de Korvelseweg in Tilburg gecompliceerder dan aanvankelijk werd ingeschat.


De factoren:Er zijn al weer minder jonge Franciscanen broeders uit de communiteit in Utrecht dan het aantal van tien dat naar Den Bosch zou komen.

Het Bossche klooster heeft een paar paters die in parochies werkzaam zijn, zoals Hans de Visser, die als parochiewerker intussen in Boxtel woont en de vrij ‘jonge’ pater Brus [63 jaar], die in Zaltbommel in het parochiewerk zit.
Dan zijn er ook erg oude paters, die gehecht zijn aan hun functie/positie aan de Van der Does de  Willeboissingel, onder wie ‘pater kok’.  Als deze, ook op leeftijd zijnde pater naar Tilburg zou verhuizen, dan raakt hij in dat verzorgingshuis zijn dagelijkse werk kwijt ! Dan rest  6 à  7 kapucijnen,  die voor het verzorgingshuis in aanmerking komen , maar die zijn allemaal of boven de 80 en zelfs een paar boven de 90 jaar.


Rijke kunst-en boekencollectie
Dan is er een grote kunstcollectie en een omvangrijke bibliotheek. De vraag is waar gaat die collectie heen: naar Rome of naar het Nederlands Erfgoedcentrum van het Nederlands kloosterleven in St. Agatha ?  En in de kelder bevindt zich nog een Kapucijnenmuseum. Wie neemt dat historische archief over? Of: willen de nieuwe bewoners dat museum nog wel?


Het meest precaire aspect betreft is het ruimen van het kerkhof in de ommuurde binnentuin. In de afgelopen 120 jaar zijn daar- bij uitzondering-  30 kloosterlingen begraven. De stoffelijke resten gaan naar Velp, waar het oudste klooster staat van de Nederlandse Kapucijnenorde. Maar de procedure voor deze operatie loopt nog.

Al met al staat de datum van augustus 2018 niet meer zo vast als aanvankelijk werd voorzien. Er wordt nog elke week over al die aspecten vergaderd en beraadslaagd.

De Franciscaner Beweging blijft gewoon in het aangrenzende patronaatsgebouw zitten.


Voor eerdere berichtgeving: zie onder de foto's

-Boven: Het kloostercomplex aan de Van der Does
de Willeboissingel, die voor 1919 nog Kloosterlaan heette.
-Rechts nisje met beeldje van
Franciscus op de hoek
van der Does de Willeboissingel en Kapucijnenlaantje
.

foto's © paul kriele, 30 september 2008. 

Bericht van  11 januari 2017: Kapucijnen vertrekken naar Tilburg/ overledenen herbegraven in Velp

Niet alleen de levende overgebleven 'Bossche' Kapucijnen vertrekken uit het klooster aan de Van der Does de Willeboissingel, zij gaan naar Tilburg*, maar  ook hun overleden medebroeders gaan van deze locatie af. De graven worden geruimd en de lichamen worden opnieuw in Velp, waar zich het oudste klooster van de Nederlandse Kapucijnen bevindt, bijgezet.
De Kapucijnen hadden een speciaal verlof om hun overleden broeders op eigen ommuurd kloosterterrein te mogen begraven.
Een woordvoerder van de Bossche Kapucijnen denkt dat het om circa 45 30 kloosterlingen gaat.  Maar wanneer de herbegrafenis plaatsvindt kon hij nog niet zeggen.


*Bericht  van  29 november  2016: Kapucijnen vertrekken naar Tilburg
In het Bossche klooster van de paters Kapucijnen wordt een communiteit ingericht voor jongere Fransiscanen broeders.
Begin dit jaar werd nog bekend gemaakt dat het klooster op de Van der Does de Willeboissingel te koop staat. 
Maar de ontwikkelingen op kloostergebied hebben daar een wending aan gegeven. 
De communiteit van Franciscaner broeders gaat het 118 jaar oude klooster intrekken. De eerste franciscanen arriveren er als kwartiermakers komend  jaar.

Vijftig jaar geleden waren er in 't land nog 650 kloosterlingen. Daar zijn er nog  50 van over, waarvan nog veertien in het Bossche klooster.Op 3 december 2016 wordt in de  Kapucijnenkerk aan de Van der Does de Willeboissingel het boek ‘In de schaduw van Franciscus’ van de auteur Jan Jacobs gepresenteerd.

>>Zie ook de artikelen   Bossche Kapucijnenklooster staat te koop  bericht dd. 20 januari 2016
en Bossche kloostergemeenschap van de Kapucijnen wordt communiteit voor jonge Fransiscaner broeders bericht dd. 20 mei 2016

Terug naar boven