In kerkdienst: Laatste afscheid van de Kapucijnen uit Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-07-2018 | Gewijzigd op: 30-07-2018
Klooster en kerk van de
Kapucijnen die overgaan
naar de Franciscaner broeders.

Het complex gaat voortaan stadsklooster San Damiano heten. 
De plaats waar Franciscus
van God zijn opdracht  ontving
om het geloof in de kerk te herstellen.
 

foto © paul kriele, 29 juli 2018.
.............................................................

Zondagmorgen 29 juli 2018 werd in de kerk van de paters Kapucijnen aan de Van der Does de Willeboissingel met een H.Mis het afscheid gevierd van de kapucijnen, die  na 120 jaar aanwezigheid naar het verzorgingshius van de minderbroeders in Tilburg zijn vertrokken  * en **.

In plaats van de paters van  -officieel- OFM  Kap komen de paters Franciscanen, ook afgekort OFM, naar Den Bosch. De Bossche paters zijn in de middel eeuwen afgesplitst van de eerste, allebei geheten orde OFM, maar volgen beiden Franciscus van Assisië. 

* Zie ook artikel dd. 20 mei 2016: Klooster Kapucijnen wordt communiteit voor jonge Franciscaner broeders.  

** Pater Savio en pater Phillipus, bekend door diens kunstenaarsschap en de expositie van tekeningen in de Bieb en als docent aan de Kunstakademie, blijven in het Bossche klooster. In dat klooster aan de Van der Does de Willeboissingel komen ook enkele zusters Clarissen [gesticht door de H. Clara], tijdgenoot van Franciscus te wonen.


   
  De kerkdienst, die geleid werd door Piet Hein
van der Veer, algemeen overste en Theo van
Adrichem vice-provinciaal der paters Kapucijnen
en de Kapucijner pater Henk Brands [acoliet],sloot
een tijdperk van 120 jaar Kapucijnen in Den Bosch af.


foto's © paul kriele, 29 juli 2018.,
.,................................................................................................

 

‘De rede was,’ zo zei de celebrant Piet Hein van der Veer dat ‘..er niet genoeg jongeren meer zijn die zich bij onze gemeenschap willen aansluiten’.

En: ‘Misschien zijn we niet genoeg, met de tijd meegegaan....’. Bij aanvang van de dienst sprak celebrant Piet Hein  van der Veer: ‘Laat dit eenvoudig afscheid met weemoed een nieuw begin zijn.’

 De kerkdienst werd geleid door de algemeen overste Piet Hein van der Veer [hoofdcelebrant] en  Theo van Adrichem [vice-provinciaal der Kapucijnen] en Henk Brands [acoliet].

De mis, die bijgewoond werd door een 150-tal gelovigen en ondersteuners van de paters Kapucijnen, werd muzikaal ondersteund door het koor van de Salvatorgemeenschap.

Piet Hein van der Veer in zijn preek en gebed: ‘De laatste jaren hebben de Kapucijnen de tijden zien veranderd. Maar de mensen zijn niet veranderd.

Wat was het een eer om dit  werk te mogen doen en wat is het moeilijk om dat los te laten. Dat ook u beseft wat een moeite het ons kost om te vertrekken.

De meesten van ons zijn geen bijzondere theologen. Onze kracht ligt in het meeleven met mensen en het leren van mensen. U heeft ons altijd geholpen bij ons werk,’ aldus de hoofdcelebrant, die de dienst besloot met  de woorden: ‘Mogen we na dit afscheid onze geest verder zien leven  in andere Franciscanen’.  
 

Hierna werd de door de geloofsgemeenschap van de Bossche paters Kapucijnen aangeboden gedenksteen achterin de kerk onthuld door Piet Hein van der Veer, die daarbij geassisteerd werd door Henk Brands

De steen, die dankzij Heerkens van Bavel werd  geplaatst, bevindt zich bewust achterin de kerk als oproep aan de gelovigen de ’Vrede’ uit te dragen ook buiten de kerk. 

De gedenksteen aangeboden door de Bossche geloofsgemeenschap van de paters Kapucijnen aan
de Van der Does de Willeboisingel.

-Boven: Onthulling en zegening van de
gedenksteen door pater Piet Hein van der Veer,
de algemeen overste  der paters Kapucijnen. 
Links de kapucijner pater Henk Brands.

Het ontwerp komt van pater Philippus die de oproep
om vrede  door te geven een centrale plaats gaf.


foto's © paul kriele, 29 juli 2018.
.........................................................................................................

 Terug naar boven