Na opheffing: Vereniging Stille Omgang gaat op in Broederschap OLV

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-04-2012 | Gewijzigd op: 13-04-2012
In een Algemene Ledenvergadering, die gehouden werd in het klooster van de Zusters van de Choorstraat, werd vanavond - donderdag 12 april 2012 - de Vereniging Stille Omgang opgeheven.
In de vergaderzaal waren 11 leden aanwezig [10 afmeldingen] en drie bestuursleden te weten Jan van der Eerden Monique de Kleijn en Marijke Janssens.


De Broederschap van Onze Lieve Vrouw neemt het bestuur van de Stille Omgang- in de positie van werkgroep - over en ook het kapitaal [50.000 euro].
Dat geld blijft onder de hoede en de beslissingsbevoegdheid  van de twee oud-bestuursleden Monique de Kleijn en Marijke Janssens. 
 
Het bestuur van de Vereniging Stille Omgang dat statutair al eind 2010 had moeten aftreden, maar dat was niet mogelijk omdat er zich door gebrek aan leden en geen aanwas van nieuwe leden, geen kandidaten aandienden.

vlnr.: secretaris Monique de Kleijn, voorzitter Marijke Janssens en Jan van der Eerden.

foto © paul kriele, 12 april 2012.


De reden van opheffing komt door het ledenbestand dat niet aangroeit en waarvan de gemiddelde leeftijd tussen de 60-80 jaar ligt. Maar ook stellen de bank Van Lanschot en de Kamer van Koophandel dat de vereniging niet meer aan de eisen van bestuur, ledenbestand en andere verplichtingen voldoet.

Bij de informatie over de stand van zaken, de achtergrond en de motieven van opheffing waren ook twee leden van de Broederschap aanwezig: proost Leo Melkert en Wilma Verhulst.
De Broederschap zegt de doelstelling van de Vereniging Stille Omgang te respecteren. Zij ziet zich als een waarborg voor de continuïteit van de Vereniging.

De StilIe Omgang, die in 1978 door Louis Aarts werd opgericht, telde 15 jaar geleden 700 leden maar zit nu op rond de 90 -merendeels oudere - leden.