Presentatie boek: Gegeven den Sangeren

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-11-2002 Donderdagavond 21 november 2002 werd in het Zwanenbroedershuis in de Hinthamerstraat een nieuw boek gepresenteerd. Het betreft een studie naar het muziekleven achter de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, een eeuwen oud -oorspronkelijk religieus- genootschap [*1418] dat tegenwoordig meer op sociaal vlak actief is.
Musicologe Véronique Roelvink is de schrijfster.

Kaft van het boek over het Muziekleven van de Zwanenbroeders door schrijfster Véronique Roelvink.
Uniek is dat speciaal voor deze omslag De Zwaan en de leliën tussen de doornen [het beeld van de Broederschap] in één miniatuur zijn samengevat. 
Het embleem van de Zwanenbroeders de lelie [Maria] tussen de doornen met de spreuk Sicut

De schrijfster Véronique Roelvink bij de handgeschreven eeuwen oude liedboeken waaruit vijf eeuwen geleden door de zangers- in dienst van de Broederschap- werd gezongen. De diensten vonden plaats in de Sacramentskapel van de St.Jan toen Broederschapskapel geheten. De proost [president] van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, zoals de officiële naam luidt, ontvangt het eerste exemplaar van de schrijfster.

foto © gerard monté, 21 november2002.


Boek over eeuwen oude Muziek 21 november 2002.
Vanavond-21 november 2002- is in het Zwanenbroedershuis het eerste exemplaar van ‘Gegeven den sangeren’ aangeboden aan de regerend proost van de broederschap mr. H.F. Heerkens Thijssen. Dit beschreven muziekleven van de Broederschap is het resultaat van een jaren lang onderzoek dat musicologe Véronique Roelvink naast haar proefschrift over een 16e eeuwse componist deed.
De dikke pil [376 pagina's ] bevat naast een uitgebreid waar verhaal ook een beetje fictie omdat de feitelijk koor- en rekeningboeken het beeldverhaal missen, aldus uitgever Ton Meulman van Heinen. Maar Véronique wist met een authentiek relaas de toehoorders 457 jaar terug te voeren naar- ook- 21 november, de feestdag Maria Presentatie, de dag waarop ' Gegeven den sangeren'  valt terug te leiden.  
Overigens is 20 november de feestdag van St.Cecilia, de patroonheilige van de zangers.
De Broederschap bezit een rijk aan het rijksarchief overgedragen archief maar exposeert zelf nog graag de eigen eeuwen oude 35 kilo’s zware, handgeschreven liedboeken.  
Voor Adr.Heinen Uitgevers is ‘Gegeven den sangeren’ een ‘Magnus Opus’, omdat voor het eerst een in de St. Jacobkerk opgenomen cd dit grafisch werk begeleidt.

Rechts de penning uit 1918 die bij gelegenheid van 500 jaar Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werd geslagen. Als blijk van waardering ontving Véronique Roelvink deze penning.
Links de met kaarsen verlichte vergaderzaal van het Zwanenbroedershuis.
foto' s © gerard monté, 21 november2002.


Voor deze speciale bijeenkomst had Uitgevers Heinen aan de Broederschap gebruik van deze zaal gevraagd. Het was de tweede keer dat Heinen in het Zwanenbroedershuis een boek presenteerde. Het boek over de St.Jan werd hier in februari 2001 ook ten de doop gehouden.
De zaal was vanaf de buitenzijde feeëriek aangestraald, binnen branden tal van kaarsen in staande kandelaars. 
Boek 
De illustratie van de omslag is van Auke Deelstra die ook de grafische vormgeving verrichte. Uitgave Adr.Heinen.
De zwaan herinnert aan de zgn. zwanenmaaltijd die eens per jaar wordt gehouden. De leliën verwijst naar Maria omdat de Mariaverering de oorspronkelijke doelstelling van de Broederschap was.
Achterin is een cd opgenomen met -op een na- unieke liederen die nimmer zijn vastgelegd. De opname gebeurde in de St.Jacob omdat daar de beste akoestiek heerst. De zangers komen voort uit het Egidiuskwartet met leden van het Amsterdams Barokkoor van Ton Koopman. 
De gastheer- in de persoon van mr. H.F.Heerkens Thijssen [regerend proost van de Zwanenbroeders] -nam het eerste exemplaar uit handen van de auteur in ontvangst. Die auteur-Véronique Roelvink- heeft enorm veel tijd besteed aan haar onderzoek in de rekening en koorboeken. Dankzij die studie kan zij een nieuwe blik geven op de geschiedenis van de Zwanenbroeders.Aanleiding van deze studie was haar proefschrift over de Vlaams Nederlandse componist Geerke de Hondt. Dat leverde zoveel materiaal op dat het de moeite waard was er een apart publicatie aan te beginnen.
Als dank voor haar werk voor de Broederschap ontving de schrijfster een gedenkpenning die in 1918 bij 500 jaar Illustre Lieve Vrouwe Broederschap is geslagen.   © paul kriele, 21 november 2002.
---------


Terug naar boven