Bedrijventerrein Heesch West is er eindelijk door

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-10-2016 | Gewijzigd op: 20-10-2016
Doordat op 13 oktober j.l in regioverband een ‘afsprakenkader ‘is vastgesteld rond het bedrijvenpark Heesch, is de formele start gemaakt voor de ontwikkeling van dit 76 hectare groot gebied in Heesch West.*
Die afspraken houden in dat de drie betrokken gemeenten gezamenlijk met de provincie een masterplan opstellen. Dat plan houdt in een concretisering van de marktvraag en ten tweede Heesch West wordt fasegewijs ontwikkeld: eerste fase 50 ha en dan de tweede fase 26 ha.
Behalve logistiek wordt in de profilering ook naar bouw en circulaire economie gekeken.

 Bedrijventerrein Heesch West.

* In het begrotingsgesprek met de pers op 28 september j.l.  tipte wethouder Jan Hoskam al dit besluit aan.