Besluit: Minder bedrijfsterreinen aanleggen in Brabant.

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-12-2011 Acht gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben met de provincie besloten het regionaal programma bedrijfsterreinen naar beneden af te romen. Dat betekent een vermindering van 430 ha naar 180 ha nieuw terrein  tot 2023.
Daarmee onderkennen zij dat de vraag naar bedrijfsterreinen is verminderd en dat er adequaat moet worden gereageerd,*
Tezamen met de herstructurering van bestaande bedrijfsterreinen blijft er genoeg vierkante meters ovor om de te verwachten economische groei in de regio op te vangen.

Rietvelden achter de Heineken.
Er  is door de crisis een overschot aan bedrijfsterrein ontstaan. De wens is om eerst bestaande terreinen op te knappen.

foto © paul kriele, 9 september 2010.


* Het besluit is ook een antwoord op het rapport 'Ondernemersvisie Bedrijventerreinen Brabant'  van de KvK en de Werkgeversvereniging.