Discussie AchterdKan:Bij nieuw theater op inhoud kiezen,dan de locatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-10-2011 | Gewijzigd op: 10-10-2011
In Galerie 'Achter de Kan' werd in het maandelijkse zondagmiddag-[9 oktober 2011- programma olv Frans van Gaal en Henk Langenhuijsen, door  Hans Derks [Bibliotheek], Harry Vermeulen [TheateradParade], Jan van der Putten [Verkadefabriek] en Frank Verhallen [Koningstheater] met name de aspecten locatiekeuze en samenwerkingsverbanden rondom een nieuw theater/bibliotheek uitgelicht.

Vier panelleden die in een propvolle 'Achter de Kan' in de Vughterstraat discussieerden over een nieuw theater/bibliotheek.
vlnr. Frank Verhallen [Koningstheater], Hans Derks [Openbare Bibliotheek], Harry Vermeulen [TheateradParade] en Jan van der Putten[Verkadefabriek].
foto © paul kriele,  9 oktober 2011.
 

Jan van de Putten, die ooit als bouwpastoor de nieuwbouw van de Verkadefabriek naar een theatercluster meemaakte, stak er met zijn visie bovenuit door te stellen dat je eerste moet weten hoe en welke theater /schouwburg je gaat bouwen. Van de Putten wees op allerlei ontwikkelingen die nog op ons afkomen, zoals een verandering in tijdsbesteding/uitgaansbezoek van het publiek. 'Die publieksbehoefte/gedrag is cruciaal om die ontwikkeling te bestuderen. Kijk in de toekomst. Richt je dan pas je op een mogelijke locatie,' zei Van der Putten.
ook toekomst gericht sprak Hans Derks, over '.. een samen met Stadsarchief en gemeente [Burgerzaken] op de GZG-locatie een cultureel/ kennis- en mediacentrum op te zetten. Dat moet een stedelijk kennis -en ontmoetingscentrum worden, waar verleden, heden en toekomst samenkomen [..].' 
Derks bleef vaag en wilde er verder niet veel over loslaten.
Maar wel staat vast dat de bieb in de Hinthamerstraat beklemd zit in oud monumentaal, dus weinig flexibel gebouw en daardoor geen antwoord biedt op moderne [ ict/sociale media] ,functies die een bieb ook aangaat. 'Een nieuwe bieb heeft gewoon toch meer ruimte nodig. Daar gaat de oude, fysiek moeilijk toegankelijke -boekenopstellingen zeker ook veranderen.' 
Pratend over de toekomst zag Derks ook wel een voorbehoud:  'Dit is geen goede tijd om dat soort  miljoenen kostende plannen [theater € 50 en nieuwe bieb € 25 miljoen] te  ontwikkelen. Stel je voor  dat de drie Zuid-Europese landen gaan vallen dan is het met een nieuwe bieb helemaal gedaan.'
 
Een ander aspect was samenwerking, waar niemand tegen was. Maar je kunt niet zo maar enkele instituten die vreemd voor elkaar zijn, binden in een nieuw cluster.
'Samenwerken kent vele gedaanten,' aldus Vermeulen die vaak aan het woord kwam.  In verband met bijv. efficiency kan voor een symbiose goed zijn, aldus het vier koppige panel. Vermeulen, daarop expliciet door Van Gaal bevraagd, gaf aan dat '...het huidige theater door een te klein podium en beperkte zaalcapaciteit niet meer voldoet. 'Het gebouw loopt- na bijna 40 jaar- bouwkundig op zijn eind. Het grootste probleem is de ruimte. De bezoeker verwacht er meer van,' sprak Vermeulen.'
Frank Verhallen werd door Frans van Gaal bevraagd of hij het niet jammer vond dat  er in het Paleiskwartier geen nieuw Koningstheater komt?  Verhallen: 'In deze tijd van bezuinigingen vind ik het geen issue om over een nieuw Koningstheater te spreken. Ik sta wel achter een samenwerking. Maar dat is pas een thema dat in de discussie opnieuw weer aan  een locatie gekoppeld wordt, 'sprak Verhallen.

Gespreksleider Henk Langenhuijsen vatte de discussie samen met: 'We wilen de locatie [keuze] niet loslaten  en samenwerking niet uitsluiten, maar wel eerst naar de inhoud van een eventuele nieuwbouw kijken,'

Zie ook artikel over Nieuw wending in keuze nieuwe schouwburg dd. 29 september 2011, waarin ook Ruud van Eeten [Toonzaal], Charles de Mooij [Noordbrabants Museum] en oud-wethouder Hans Dona aan bod kwamen.

Terug naar boven