In Stedelijk Museum: taxatiedag voor design, antiek en kunst

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-01-2018 | Gewijzigd op: 30-01-2018
In het Stedelijk Museum wordt vrijidag 16 februari 2018 [11.00 -16.00 uur], samen met het Haagse Venduehuis der Notarissen, een taxatiedag gehouden. Daar kan de waarde van meegebracht design, antiek of kunst door deskindige taxateurs worden bepaald.
De orqanisatie legt de nadruk, naast Nederlandse schilderkunst en internationaal design,op Indische schilderijen [Theo Meier, Willem Gerard Hofker, Lee Man Fong, Raden Saleh of Rudolf Bonnet].
Tot een van de taxateurs behoort de, voormalige aan Kunst & Kitsch verbonden, kunstkenner Frans Leidelmeijer.
Zie voor de regels en de voorwaarden:  www.sm-s.nl of www.venduehuis.com