Nieuwbouw SM's aan de Mortel komt boven de grond

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-04-2011 Nieuwbouw SM's aan de Mortel
De nieuwbouw van het Stedelijk Museum in de tuin van het Noordbrabants Museum is amper een half jaar aan de gang. De eerste verdieping [begane grond], waarmee het publiek als eerste te maken krijgt [entree en trappenhal, museumwinkel], begint in zicht te komen.
In oktober 2010 begon het injecteren van de grond op de bouwplaats.

De eerste en tweede etages zijn bestemd als museumzalen.
Op de begane grond komen de toegang, trappenhal en winkel.

De onderste- ondergrondse -  laag is de depotlaag, zoals ook op de foto's hieronder wordt afgebeeld.

© biermans henket architecten.
 
bericht 5 april 2011:Nieuwbouw SMs komt boven de grond
Totaaloverzicht van de bouwplaats langszij de Mortel in de Museumtuin die zich rechts achter de bouwkraan  bevindt. Rechterkant van de linker foto met een deel van de Quistvleugel [rechts].
Dit is de linkerzijde van de foto hierboven met links ook nog een deel van het KPN-gebouw aan de Prins Bernhardstraat. Deze foto is het vervolg van de foto erboven met de vleugel van Quist van 1985.

foto's © paul kriele, 5 april 2011.


bericht medio februari 2011
De bouwput voor het SM's aan de Mortel.
-Deze linker  foto is '-qua locatie-  índentiek aan de foto rechtsboven hieronder. Intussen is de liftschacht -vooraan- al enigszins opgetrokken.

foto's © paul kriele, 14 februari 2011.

bericht februari 2011

ODe bouwkuil voorhetSm's  
Overzicht van museumtuin, Mortelsteeg en nieuwbouwlocatie SM's.
foto's © paul kriele,  2 februari 2011.

bericht februari 2011
Drie maal een doorkijkje vanuit de museumtuin [zijde Mortel] dwars door de Quistvleugel naar het Oud Bogaardenstraatje.
-Boven foto genomen op 2 februari 2011
.
-Rechts: dezelfde situatie,  maar dan op 7 januari 2011
-Rechtsboven: nogmaals de Quistzaal, en nu op 14 februari 2011.

foto's © paul kriele,  7 januari 2011 [rechts], 2 februari [boven] en 14 februari 2011 [rechtsboven]. 
 


In het bouwvak voor het nieuwe SM's langszij de Mortel is op een bouwzandlaag -door betonstorting -een ondervloer gecreëerd.  In oktober 2010 werd de bouwbak al geïnjecteerd met beton. Dat was bedoeld was om het grondwater tegen te houden.

bericht 6 december 2010:  aan-en afvoer materieel.
Voortdurend is er rond de Beurdsestraat/Weversplaats transport van materieel. Behalve de vele vrachtwagens voor zandvervoer, is het vaak een komen en gaan van draglines, bulldozers en ander hoog en laag vervoer. Hier wordt een kraan van Ermers uit Nuland door Schoones Transport afgevoerd.

foto © paul kriele, 6 december 2010.

Binnen het door damwanden afgezet  'caisson' of casco wordt vervolgens de nieuwbouw opgezet.
Het bouwzand is weer weggegraven en daarna hebben op maandag 5 januari 2011 tientallen betonmortelwagens de hele dag beton aangevoerd voor de keldervloer van het nieuwe  SM's.

foto  © paul kriele, 7 januari 2011.

Bericht november  2010
De fundering is aangebracht. Momenteel -eind oktober 2010 - wordt de grond geïnjecteerd.

Het weer met zand afgedekt bouwvlak. foto's © paul kriele, 18 november 2010.

De met zand dichtgestorte bouwkuil wordt weer uitgegraven nadat de grond is geïnjecteerd tegen opkomend grondwater.
Als het zand weg is kan met het storten van de de fundering worden begonnen .

foto's © paul kriele [vanaf dak KPN], 11 november 2010.

situatie 15 - 16 november 2010 aanvoer buizen voor de heipalen en betonelementen
Boven: Maandag 15 november 2010 kwamen buizen aan en dinsdag 16 november zware betonelementen voor de locatie SM's [rechts].

foto's © paul kriele, 15 en 16 november 2010.

Transportbedrijf Brouwer uit Nieuwegein voerde op 16 november 2010 de onderdelen voor een kraan aan.

foto © paul kriele, 16 november 2010.
 

Situatie van 27 oktober 2010  injecterenvan beton met gel tegen grondwater
Het nieuwbouwterrein voor het SM's aan de Mortel.
Boven de injecteermachine die vloeistof in de grond spuit.
Links boven: de vloeistofcontainers.

Links: Detail van de sloop van een deel van de Quistvleugel van 1984
.

foto's © paul kriele, 27 oktober 2010.

Gel beschermt beton tegen grondwater
Het injecteren gebeurt om het grondwater tegen te houden. Een speciale, op een heimachine lijkend gevaarte, trekt eerst de blauwe slang via een staaf aan de installatie [zie foto hieronder rechts] omhoog en duwt een andere witte slang de grond in. Daarlangs wordt een speciale gel de grond in gespoten dat bedoeld is om het beton tegen opdringend grondwater te beschermen. Die gel houdt 40 maanden stand en verteert dan, aldus een toelichting door een bouwvakker ter plaatse.

Links: de zuidhoek van het bouwterrein met de injecteermachine.
Onder: de Noordhoek, tevens de achterzijde van de Waterstraatgebouwen, die ook voor de musea dienst gaan doen, o.a. restaurant en winkel
.

foto's © paul kriele, 27 oktober 2010.

De Mooij maakt zeker minstens een keer per maand een ommetje via de Verwersstraat naar de bouw aan de Beurdsestraat en de nieuwbouw SM's langs de Mortel. 
Het lag voor de hand dat de uitbreiding van het Noordbrabants Museum achter in de museumtuin zou worden gerealiseerd. Daar was in de plannen van Quist begin jaren '80 al rekening mee gehouden. Maar in goed overleg met de architect besloten de twee musea en beide overheden om de uitbreiding van het Noordbrabants Museum aan het Beurdseplein te realiseren en de nieuwbouw van het SM's aan De Mortel. Over die keuze zijn alle partijen zeer content.

Middenin de museumtuin staan o.a. de Rode Beuk en de Magnolia die volgens de stichting Boom en Bosch bedreigd worden. 'Omzichtig' wordt hier de fundering van de nieuwbouw aangebracht..

foto © paul  kriele, 27 oktober 2010.

Voor overige -eerdere artikelen:  zoals 
Traject naar nieuwbouw met interview architect Hubert Jan Henket  dd. 5 juni 2007.
of voor 'Eerste tekenen nieuwbouw SM's  dd.23 augustus 2010
of  'Eerste palen bouw SM's dd. 19 juli 2010ga via zoekfunctie naar 'Stedelijk Museum'


Terug naar boven