Herplaatsing bouwkraan museumkwartier

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-01-2011 In februari 2011 keert de bouwkraan in de tuin van het Noordbrabants Museum terug. Eind januari wordt begonnen met de aanleg van een nieuwe fundering. Omdat de aannemer indertijd vroegtijdig was gestart met het plaatsen van de bouwkraan, loopt het bouwproces geen vertraging op.

Plek des onheils in museumtuin met hulpkranen.
 
foto © paul kriele,16 november 2010/23.30 uur
Links boven is de omheinde plek te zien waar de scheve kraan stond. Er komt een geheel nieuwe fundering.
foto © paul kriele, 18 november 2010.

Uit onderzoek door Bartels Ingenieurs voor Bouw & Infra blijkt dat één van de funderingspalen is verzakt. Maar Bartels constateert dat er geen onacceptabele risico’s zijn genomen bij het plaatsen van de bouwkraan. E zijn geen ontwerp- of rekenfouten geconstateerd en de toegepaste technieken zijn bewezen technieken. De kraan is geplaatst zoals vooraf was berekend en afgesproken. Ook stond de kraan op de door de Provincie [als eigenaresse van het Nb-museum] aangegeven plaats. Het onderzoek duidt op een productiefout in één van de palen van de fundering.

Bartels constateert dat één paal 280 mm is gezakt, dat deze niet in staat was de geëiste belasting te dragen en dus is afgeschreven. De oorzaak is waarschijnlijk een gebrek aan de paalpunt, mogelijk in combinatie met geroerde grond onder de punt. Het probleem moet zijn ontstaan tijdens het vervaardigen van de paal. Dit duidt dus op een productiefout. Na het
maken van de paalfundering zijn er akoestische metingen gedaan.

De aannemer heeft in overleg met de gemeente besloten de huidige fundering niet meer te gebruiken. De overige palen worden dus niet hergebruikt. Er komt op dezelfde plaats een volledig nieuwe fundering op nieuwe palen. Daarbij wordt een andere techniek gebruikt. Dit is nodig omdat de oorspronkelijke machine niet meer op de juiste plek in de binnentuin kan
komen vanwege ruimtegebrek. De kelder die onder het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch komt, is inmiddels uitgegraven.