Politiek stelt vragen nav vervroegde sluiting SM's

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2011 De fractie van de PvdA heeft schriftelijk vragen gesteld aan het College van B&W over de vervroegde sluiting van het SM's in het Paleiskwartier. De datum is vervroegd naar 1 maart 2012 ipv december 2012. Half januari al sluit de laatste tentoonstelling op de huidige locatie. De reden is de start van de aanleg van de Ponte Palazzio aan diezelfde Magistratenlaan. Daarvoor moet en stukje techniek van het museum worden afgebroken.

De PvdA vindt het van belang dat het Stedelijk Museum ook tijdens de verbouwing zichtbaar blijft in de stad. De afgelopen periode heeft het SM’s ingezet op versterking van de band met de stad, onder meer door het veelvuldig geven van gastlessen op scholen en een intensieve samenwerking met de Academie voor Kunst en Vormgeving. De PvdA vindt het van belang dat, juist in de aanloop naar de nieuwbouw toe, deze band behouden blijft.

De PvdA zou het toejuichen als het SM’s op andere plaatsen in de stad activiteiten zou ontplooien, bij voorkeur in samenwerking met het Noordbrabants Museum en Bossche kunstenaars.
De vragen hebben betrekking op die suggesties. De brief eindigt met het verzoek aan  B&W om met het museum daarover in gesprek te gaan.