Bosch Belang vraagt om kostenplaatje historie SMís

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-09-2008 | Gewijzigd op: 16-02-2012

In een vragenlijstje aan het College van B&W stelt Bosch Belang de kosten die voor het Stedelijk Museum al die jaren zijn gemaakt aan de kaak.

Actueel is de verhuizing in 2009 naar de oude fabriek van De Gruyter* aan de Veemarktkade [Hamido], waarvoor 2 miljoen is uitgetrokken.

Bosch Belang vindt dat met de huisvesting aan de Parallelweg/Magistratenlaan, de eerste verhuizing, de 2e verhuizing die aanstaande is en alle promotie [kosten] van ‘een nu eenmaal in het Paleiskwartier gevestigd museum,’ die kosten de pan uitrijzen. 'Dat is zonde en weggegooid geld,’ aldus Paul van der Krabben in zijn brief van 4 september 2008. Temeer daar op deze verhuiscampagne in 2012 opnieuw een verhuizing en campagne op stapel staan..
Lijkt het College het aspect mobiliteit van het SM’s nog geloofwaardíg?, zo sluit de brief van de fractie.

* Verhuizing. Dit weekeinde maakte het Brabants Dagblad bekend dat het Sm's tijdelijk naar de voormalige fabriek van De Gruyter [Hamido] aan de Veemarktkade zal gaan. Wethouder Rodney Weterings geeft daarover maandag 8 september 2008 uitsluitsel.