Advies Provinciale Staten: tegen verkoop Essent

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-04-2009 | Gewijzigd op: 25-04-2009

Met een stemverhouding van 28 vóór en 26 tegen hebben ProvincialeStaten vanmiddag tegen verkoop van Essent aan het Duitse RWE gestemd. Dat gebeurde in een motie ingediend door de SP en Groen Links, die aandrongen tegen de verkoop te besluiten.  Bij stemming bleken de VVD en de PvdA ernstig te zijn verdeeld.
Het is een advies dat door Gedeputeerde Staten wel of niet kan worden overgenomen. Die- definitieve - beslissing valt op  12 mei 2009.
Nico Heijmans [SP] verwoordde het aldus: 'In welke gekte bevinden we ons? We zijn nu zeker van een betrouwbare levering door een overheid, die ons niet nept, energie levert tegen een fantastische prijs en zeker van een sociaal beleid.

Gedeputeeerde Annemarie Moons vroeg zich af of er een alternatief bestaat voor verkoop: Ja  als 'stand alone' verder gaan.
Bijvoorbeeld 3 jaar, maar dan loopt het kleine Essent een enorm risico. Maar hypothetisch gezien is alles nog mogelijk. Er is een zwaarwegende meerderheid  tegen de Essentverkoop, die nog meer argumenten gaven van vóór en tegen. Met dat hele pakket meegewogen gaat GS beslissen,' aldus Moons.
Een tv-verslaggever verbaasde zich vanavond [24-4-2009] over het standpunt van de VVD, de partij die voor een vrije markteconomie is. En dan stemt zij nu voor het eerst tegen de verkoop van Essent..?

Voor de woordvoerder van Essent, Jeroen Brouwers, viel dit besluit tegen. 'Het is voor ons een teleurstelling.'