Provincie alsnog accoord verkoop Essent

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-05-2009 | Gewijzigd op: 13-01-2011
Provinciale Staten zijn -alsnog - in meerderheid accoord gegaan met de verkoop van het Bossche/Arnhemse Energiebedrijf Essent aan het Duitse RWE. Dat besluit viel rond 6 uur vanavond na een motie van het CDA. om Essent aan RWE te verkopen. 
Drie weken geleden nog was er geen meerderheid voor te vinden door de SP als tegenstander en een verdeeld VVD en PvdA. De VVD ging nu overstag door een lobby van gedeputeerde Onno Hoes en doordat RWE bekend maakte met  54% van de aandelen genoegen te nemen, wat zou betekenen dat de -overige-  provincie-aandelen niet meer doorslaggevend bij de verkoop zijn en voor de provincie min of meer waardeloos zouden worden.
Ook het besluit van RWE om samen met Essent op duurzame energie in te zetten kan als een factor gezien worden van deze ommezwaai van de Brabantse politici. Met deze meerderheid ligt - politiek gezien - voor het dagelijks bestuur -Gedeputeerde Staten - de weg vrij om in te stemmen met verkoop.