Provincie dringt aan op fusie

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-05-2008 Om het voortbestaan van Essent te garanderen en dienstbaar te kunnen blijven aan de burgers dient Essent alsnog te fuseren met een strategische partner. Door een sterker voelende concurrentie is een fusie noodzakelijk om betrouwbare en duurzame energie tegen een gunstige prijs te kunnen blijven leveren, aldus een persbericht. Bij een fusie kunnen de aandelen op een goed gekozen moment worden verkocht, aldus een persbericht. Die noodzaak tot schaalvergroting heeft het dagelijks bestuur van de Provincie, als grootste aandeelhouder, aan Provinciale Staten meegedeeld.
Het is te verwachten dat het Bossche gemeentebestuur dit standpunt zal volgen, maar enkele fracties tonen enige huiver bij verkoop van Essent.