Afstoting gebouwen PNEM-gebouwen

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-09-2003
Essent bekijkt de toekomst van de diverse gebouwen op het Willemsplein en aan de Koningsweg. Het gaat om het eerste hoofdkantoor, de burcht, ook wel naar de toenmalige directeur ‘Het Kasteel van Petit’ genoemd, de daaraan grenzende vleugel met loodsen en conciërgewoningen [bedrijvengebouw] én de vleugel langszij de Koningsweg die eerder aan, bijv. de Provincie, werd verhuurd.
Ter beoordeling is een projectleider benoemd door voormalig directeur Kees Wiechers. ‘Door diens bemiddeling wordt de historie gerespecteerd,’ aldus hoofd communicatie van Essent Jan Veenstra. Essent zal zeker niet volledig van het Willemsplein vetrekken, maar alles is mogelijk.’

Drie maal de PNEM-gebouwen [Essent] gezien vanaf de dijk langs het Drongels kanaal [r.-bovenl], vanaf de Magistratenlaan in het Paleiskwartier [l-boven] en vanaf het Wilhelminaplein.

 foto' s © gerard monté, 12 [r.]  en19 oktober 2003.

Komend najaar beslist de Raad van Bestuur van Essent over het inventarisatie rapport dat de projectgroep uitbrengt.
Het voormalige hoofdkantoor van de PNEM op de punt van Lombok [officieel mei 1956] is een ontwerp van de Eindhovense architect ir. C. H. de Bever en de nieuwbouw [1980] van de Bever junior .