Meer projecten ingepast 2e traject vestingwerken

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-01-2009 | Gewijzigd op: 07-01-2009
Het Heetmanplein heette voor de reconstructie van 1969 Wilhelminaplein [bijChalet] en Willemsplein [bij Essent]. Mogelijk keren daar ihkv de Vestingwerken de rotondes en een moderne vestingtoegang terug.

foto © ADC
De kop van 't Zand, met o.a. Koudijs e.o. , dat na de verkoop door Kees en Coen de Heus interessant wordt als nieuwe cultuurlocatie.
Hier wordt symbolisch met wethouder Geert Snijders  het contract ondertekend.

foto © paul kriele, 30 juni 2008.

Project Vestingwerken, dat in 1999 startte, gaat na instemming van subsidiënt ’t Rijk over een tussentijdsrapport, een tweede fase in. Bij de vervolgaanpak die in 2015 zal eindigen, worden nieuwe projecten ingepast.
Het bergbezinkbassin in het Mariabastion, de omgeleide vaarroute bij de Kruisbroedershekel en de toekomstige parkeergarage Hekellaan zijn voorbeelden van een dergelijke inpassing uit het verleden.
In de toekomst zijn het nieuwe Heetmanplein, het Hinthamerbolwerk, Kruithuis e.o. en Koudijs e.o. in beeld. Op de achtergrond overwegen archeologen, en deskundigen op gebied van toerisme, ecologie en landschap, die nauw bij die aanpak betrokken zijn, de verloren gegane vestingtoegangen op enigerlei manier te herstellen. Die [deel-]plannen zijn vastgelegd in ‘Heel de vesting’, dat binnen een jaar concreet moet zijn uitgewerkt.