Werkconferentie Groen Veste 14-10-2006

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-10-2006 Werkconferentie De Groene Vesting
Frederik Hendrik neemt na 400 jaar zijn stellingen weer in  14 oktober 2006. 

Als het aan het werkatelier ‘De Groene Vesting’ ligt zal Frederik Hendrik -na 400 jaar van de inname van de stad - zijn stellingen rond ‘s-Hertogenbosch weer kunnen innemen. Dan krijgen de huidige Bosschenaren te zien hoe zo’n 40 kilometer verdedigingslinie ond het strategische Den Bosch uit 1629 in elkaar zat. Behalve dat doel heeft het werkatelier ook voor ogen de natuurgebieden rond de stad, Rosmalen, Vught en St. Michielsgestel zo goed mogelijk te bewaren.
De conferentie die het werkatelier hierover organiseerde vond plaats vrijdag 13 oktober 2006 in Zonnewende in Gestel. Daarbij was ook burgemeester Jan Pommer, die tevens voorzitter is van de ‘Meierij in Stelling’**, aanwezig. 

Boven links: De inleiding van de werkconferentie De Groene Vesting in Zonnenwende in St.Michielsgestel.
Boven: Het boekje warin Frederik Hendrik vanuit zijn standpunten en beleving de inname van Den Bosch beschrijft.. Het is verkrijgbaar bij het Prentenmuseum.
Links: het logo van het werkatelier


foto's © herman van boxtel, 13 oktober 2006

De ideeën van ‘de Groene Vesting’ blijken het publiek goed aan te spreken, want er kwamen ruim120 gasten op de lezingen af. De bijeenkomst vond plaats één jaar nadat Rob de Vrind -als geestelijke vader- dat tweeledig plan ontvouwde: natuurbehoud en terugkeer van de stellingen van 1629.

Boven: de zaal van Zonnewende tijdens de inleiding en rechts het bezoek van Frederik Hendrik aan het werkatelier.
Rechts: Rob de Vrind , de geestelikke vader van deze ideeën: natuurbehoud en terugkeer van de stellingen van 1629


 foto's © herman van boxtel, 13 oktober 2006.

De eerste schakel, te weten de herbouw van een rosmolen komt al in zicht. Daartoe wil de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch een fonds stichten. Het tweede schakeltje een boekje met de visie en belevenissen van Frederik Hendrik vastgelegd in ‘Het verhaal van Frederik Hendrik’ is verkrijgbaar bij het Prentenmuseum. Na enkele inleidingen van Rob de Vrind [computeranimatie over de belegering] en dagvoorzitter Jan van Laarhoven [plannen mbt de Groene Vesting] en Gerard Brekelmans, voorzitter van de Groene Vesting volgde in sessies van 10 groepen discussies over het toenmalig strijdtoneel. Die gedachten gingen nog niet zo ver dat de volgende schakels: te weten de haalbaarheid, laat staan de financiering, aan bod kwamen.. .
** Zie ook www.meierijinstelling.nl en www.degroenevesting.nl

Terug naar boven