Vestingwerken wetenswaardigheden

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-10-2002 | Gewijzigd op: 11-04-2011
Ditjes en datjes vestingwerken
 
Herstel stadsmuren door injecteren met specie  24 oktober 2002.
De stadsmuur die momenteel [zomer/najaar 2002] wordt gerestaureerd volgt de methode van het injecteren met specie. Een bezwaar kan zijn dat die specie via de voegen weer naar buiten dringt. Dan moet de methode worden bezien, aldus Peter Verhagen.
Verder worden de muren gestut met zgn. passieve ankers die zowel de muren insteken als vasthechten in de gracht vlak voor de muur. Zodra er beweging in de muur komt [bijv. naar voren hellen] dan spannen die ankers zich.
Reparatie door injecteren van de vestingmuur langszij de Zuidwal ter hoogte van de voormalige Stadhouderstoren. Dat gebeurde in 2002 volgens de methode 'kameleon', waarbij om en om muurdelen aan de beurt komen, zodat de natuur op andere delen van de muur gespaard bleef.
foto © paul kriele,  1 november  2002.

De methode van het injecteren brengt met zich mee dat de restauratie niet meer kameleonsgewijze wordt gevolgd, maar dat de in een keer wordt aangepakt. Kameleon slaat op de vakken die om en om aan de beurt zouden komen. Oogmerk was de planten weer kans op herstel te geven. Van de oude niet eerder aangepakte muurdelen kunnen ze zich weer uitzaaien op de pas gerestaureerde delen. 

Door het graafwerk in de gracht , waar eerder al de ondergrond wegzakte, zijn de aanzetten van de Stadhouderstoren bloot gekomen. Die toren, vermoedelijk uit de zeventiende eeuw, was wel bekend, er zijn zelfs foto's van uit de tijd dat de fotografie net was ontdekt, maar de fundamenten ervan komen nu beter in zicht. 

Marc van Roosmalen die verantwoordelijk is voor het project Vestingwerken, bedacht de fundamenten van die toren weer aan te brengen en vanuit het water door middel van schijnwerpers de contouren zichtbaar te maken. 

Rijkssubsidie vestingwerken 30 oktober 2001.
Het rijk ondersteunt- via het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing [ISVV]- in Den Bosch drie projecten. Daaronder valt het project Vestingwerken dat ruim 22 miljoen ontvangt.
Daarmee kunnen diverse objecten versneld [tot 2008] worden gerealiseerd. Hieronder vallen de restauratie van de zuidelijke stadsmuur, het terugbrengen van de stadswallen aan de Westwal waar nu nog aarden wallen het zicht op de stadsmuur ontnemen. Ook de aanleg van een neiuwe doorvaart met herstel van een historisch stadspoortje valt onder de werkzaamheden.
Rond de opzet van een wandelpad dat de gemeente aan de zuidzijde langs de Singelgracht heeft bedacht vallen de aanleg van bruggen vanuit de polder naar het Bastion Oranje en naar Bastion Deuteren en het dierenparkje onder de Vughterbrug.
Bron: Brabants Dagblad 30 oktober 2001


Volg link naar  start project vestingwerken

Banken financieren vestingwerken  18 september 2001.
De Hekelsluis die in december 2008 een schoonmaakbeurt kreeg.

foto © marc venrooij,12 december 2008.
De oude en de nieuwe Kruisbroedershekel met de St. Cathrien op de achtergrond.
foto © gerard  monté, 15 juli 2002.

De gezamenlijke Bossche banken gaan als sponsor optreden van de Bossche vestingwerken. Daarmee is de uitvoering van de restauratie van sluizen, ronddelen, hekels, herstel dammen en andere bijkomende werken rond de vestingwerken veilig gesteld. De gemeente kon al op een royale subsidie van het Rijk rekenen.
November 2000 presenteerden zich de Stichting Vestingwerken als vervolg op het technisch rapport ‘Van Vesting tot Hekel’ [juni 2000]. Doel was om de restauratie van de vestingwerken in beeld te brengen en te zoeken naar financiers. In de stichting participeerden o.a. [Wegen-] Bouwbedrijf Heijmans. F. van Lanschot bankiers, de gemeente, Garage Lathouwers en Essent [voorheen PNEM]. 

Vrijdag 21 september 2001 wordt met een boottocht over de stadsgracht- vanaf de Hekelsluis naar de Kruisbroedershekel- de bekendmaking van de gezamenlijke Bossche banken- als hoofdsponsor- ondersteund.

Twee Vestingstedendagen  december 2000.
Op 1 en 2 september 2001 worden aan de zuidrand van de vestingstad Den Bosch de vestingstedendagen gehouden. Het is een voortvloeisel uit het samenwerkingsverband van 17 steden, allen vestingsteden o.a. Bergen op Zoom, Maastricht en Ravenstein.

Den Bosch is dit keer gaststad. Het Jeroen Boschjaar wordt aangegrepen de vesting Den Bosch extra te promoten.

Over het programma dat plaatsvindt tussen de afgesloten Pettelaarseweg tot aan de Spinhuiswal volgt nader bericht.
In dit evenement worden fortificaties en ander delen van Den Bosch als vestingstad in beeld gebracht dmv militair [schutterij] vertoon, theater en oude ambachtenmarkten. De Stichtingen Bosse Nova en Vestingwerken zijn de organisatoren van dit nog nader in te vullen evenement.


Terug naar boven