Alsnog subsidie restauratie vestingwerken Noordzijde

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-02-2019 | Gewijzigd op: 14-02-2019
Alsnog toekenning subsidie vestingwerken voor de stadsmuren  aan de Noordzijde van de oude stad. Voor de restauratie van de vestingwerken aan de Noordzijde van de oude stad heeft het Ministerie van OCW alsnog subsidie toegekend. Het gaat om de muren aan de Buitenhaven, Oliemolensingel, Kasterenwal, Noordwal en Muntelwal.  De gemeente ontvangt maar de helft van wat ze nodig heeft. De rest legt zelf bij.
Nog dit jaar wordt met het werk begonnen.

>>>Zie bericht hieronder van het afketsen van de toekenning in 2018.

Bericht van 9 april 2018 Gemeente vangt bot bij subsidieaanvraag Vestingwerken
Was voorheen een subsidievesrtrekking voor restauratie aan de vestingwerken of hersel van verdwenen onderdelen,het Ministerie van OCW heeft dit keer geen subsidie toegekend aan de restauratie van de vestingmuren vanaf de Buitenhaven, Oliemolensingel,Kasterenwal, Noordwal en Muntelwal. Vreemd.  Daar zou de bekledingsmuir van de oudere muurlagen hersteld moeten worden.
De gemeente heeft volgens OCW onvoldoende sangetoond dat verval dreigt
Maar er is nog een kans.De gemeente accepteert de afwijzing niet en gaat naar de Raad van State. Het gaat om oen bedrag van € 600.000.
Vreemd is het omdat aan de Zuidzijde , de Zuidwal, Bastion Oranje Spinhuiswal en Parklaan jare n geleden die muren wel ingenieus met een injectiemethode is hersteld.
 
   
-Boven: De Noordwal die nog niet aan de beurt is gekomen.
-Rechts boven: De in 2004
herstelde stadsmuur langs de Zuidwal.
-Rechts: Herstel van
de muur langszij de Parklaan in 2004 


foto's © paul kriele, 16 september 2009 [l.] 
en 21 mei 2006 en gerard monté, 29 oktober 2004.
 
........

De Kasterenwal  langs de Aa
Achter de bekledingsmuur bevinden 
zich de oudere lagen van de [eerste] stadsmuur.
De Kasterenwal
© archieffoto 's.  

 

Terug naar boven