De Bont: Aanpak vestingmuur Parklaan Spinhuiswal & Bastion Oranje

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-06-2019 | Gewijzigd op: 22-08-2019
Aanpak vestingmuur langs Bastion Oranje dd. 22  augustus 2019
Intussen is -gezien vanaf 2 juni 2019- het werk opgeschoven richting de Zuidwal. Daar is al meer dan week het werk aan de gang rond Bastion Oranje.  Vanaf een ponton herstellen /consolideren de medewerkers van De Bont -voorlopig [zie hieronder] -de muren.
 
Aanpak vestingmuur rond Bastion Oranje. 

foto © paul kriele, i 22 augustus 2019.
.............................................................................

Bericht van zondag 2 juni 2019 Aanpak vestingmuur Parklaan & Spinhuiswal
De Bont uit Drunen startte maandag
3 juni 2019 met herstelwerk aan de
vestingmuur langszij Parklaan en Spinhuiswal.


foto © paul kriele, 3 juni 2019.
.......................................................................................

Bericht van zondag 2 juni 2019: De Bont: Aanpak vestingmuur langszij Parklaan& Spinhuiswal
De Bont gaat nu ook de vestingmuur langszij Spinhuiswal en Parklaan aanpakken Restaurateur en aannemer De Bont begint in 2020 met het restaureren van de vestingmuren langszij de Spinhuiswal en Parklaan, inclusief Bastion Oranje.
Eerst wordt in de loop van deze maand juni het muurwerk onderzocht en daar waar nodig geconsolideerd: herstel van voegwerk en eventueel stenen vervangen.
Afhankelijk van de ervaring volgt in 2020 de restauratie. Het werk kan worden uitgevoerd omdat na aanvraag voor ‘Instandhouding’ rijkssubsidie werd verleend.
......
De bouwkeet van De Bont staat op Bastion Oranje
al klaar. Deze maand juni komen  [met herstelwerk]
Parklaan, Spinhuiswal en Bastion Oranje aan de beurt.

foto's © paul kriele,1 juni 2019. 
......


Terug naar boven