Zuidwal: Digitale vastlegging bij restauratie stadsmuur

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-07-2020 | Gewijzigd op: 29-03-2021
Zuidwalzijde: De reparaties en het onderzoek van/aan de vestingmuren aan de zuidzijde van de stad zijn nog steeds in volle gang. foto © henk van esch, 28 maart 2021.

Digitale  vastelegging vestingwerken langszij  Zuidwal -Spinhuiswal en Parklaan bericht 20-23 juli 2020
Uitvoerder Hans van Eert, werkzaam bij Nico de Bont, legt de situatie van de stadsmuur digitaal vast. Dat kan zijn voegen die niet meer deugen, kosmos dat interessant is of niet, vervuilde plekken en bijv. ook het aangetast dekwerk op de stadsmuur. Daarbij hanteert Van Eert een laptop, waarop te zien is dat hij de stadsmuur in vakken heeft ingedeeld. Die vakken worden gecodeerd en bevatten in kleur alle gegevens die de uitvoerder bij zijn inspecties heeft waargenomen. De indeling komt later van pas wanneer aannemer De Bont de factuur bij de gemeente gaat indienen. De kosten gaan overigens per oppervlakte, aldus Hans van Eert. Maar is natuurlijk in eerste instantie bedoeld als houvast bij de uit te voeren werkzaamheden.

Op dit moment is De Bont ook bezig met het weer openleggen van de voor de oorlog dichtgegooide Dode Stroom. Dat stukje -25 meter- Binnendieze gaat onderdeel uitmaken van het bouwproject  'Negen Heren'.  Zie artikel casco's van stadsvilla's 'Negen Heren 'inzicht dd.3 maart 2020.
 
.....
..
Uitvoerder bij Nico de Bont, Hans van Eert [* Zijtaart] legt op zijn laptop alle details van de stadsmuur vast. foto's © paul kriele, 20 en 23 juli 2020.

Elk detail of aspect van de muren langs de stadsgracht heeft ook zijn eigen kleur. Dat alles wordt schematisch vastgelegd. Elk vak heeft zijn kenmerken en of gebreken en staat van begroeiing. Soms herkenbaar zoals het leeuwenbekje. Maar soms ook helaas niet meer aanwezig, zoals de tongvaren. Daarom gebeurt de aanpak voorzichtig en omzeilt de onmisbare begroeïng. 

Zoals onderhand wel bekend moet zijn is Nico de Bont de laatste jaren op vele plaatsen in de stad actief,  met name langs en over de Binnendieze, langs de stadsmuren en bij de Binnenhaven, waar het werk pas is afgerond. 
De muur langszij de Zuidwal [in twee trajecten verdeeld] is voorlopig het laatste karwei wat dit soort restauraties betreft. Tenminst voorlopig, want ' de Zuidwal', wordt in 2021 afgerond. Tot zover gaat de subsidie voor dit herstel van de historische stadsmuren.

Bericht :  Vervolg aanpak herstel stadsmuur langzij de Zuidwal  artikel van 20 juli 2020
 
-Hierboven: Het traject van
de stadsmuur dat zich
voortzet  langszij de Zuidwal.

................................................

foto © paul kriele, 20 juli 2020.


 Bericht van 2 juni 2020: Aanpak vestingmuur langs Bastion Oranje dd. 22  augustus 2019
Intussen is -gezien vanaf 2 juni 2019- het werk opgeschoven richting de Zuidwal. Daar is al meer dan week het werk aan de gang rond Bastion Oranje.  Vanaf een ponton herstellen /consolideren de medewerkers van De Bont -voorlopig [zie hieronder] -de muren.
 
Aanpak vestingmuur rond Bastion Oranje. 

foto © paul kriele, i 22 augustus 2019.
.............................................................................

Bericht van zondag 2 juni 2019 Aanpak vestingmuur Parklaan & Spinhuiswal
De Bont uit Drunen startte maandag
3 juni 2019 met herstelwerk aan de
vestingmuur langszij Parklaan en Spinhuiswal.


foto © paul kriele, 3 juni 2019.
.......................................................................................

Bericht van zondag 2 juni 2019: De Bont: Aanpak vestingmuur langszij Parklaan& Spinhuiswal
De Bont gaat nu ook de vestingmuur langszij Spinhuiswal en Parklaan aanpakken Restaurateur en aannemer De Bont begint in 2020 met het restaureren van de vestingmuren langszij de Spinhuiswal en Parklaan, inclusief Bastion Oranje.
Eerst wordt in de loop van deze maand juni het muurwerk onderzocht en daar waar nodig geconsolideerd: herstel van voegwerk en eventueel stenen vervangen.
Afhankelijk van de ervaring volgt in 2020 de restauratie. Het werk kan worden uitgevoerd omdat na aanvraag voor ‘Instandhouding’ rijkssubsidie werd verleend.
......
De bouwkeet van De Bont staat op Bastion Oranje
al klaar. Deze maand juni komen  [met herstelwerk]
Parklaan, Spinhuiswal en Bastion Oranje aan de beurt.

foto's © paul kriele,1 juni 2019. 
......


Terug naar boven