Vughterstuw: Complicaties aanleg vispassage

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-05-2003 Het werk nabij de Vughterstuw voor de aanleg van een vispassage is zeker twee maanden vertraagd. De oorzaak ligt in het feit dat er vermoedelijk bommen uit de Tweede Wereldoorlog [7 mei 2003] in de buurt liggen. Een onverwachte onder waterzettting van de locatie waar de vispassage moet komen [week van 23 juni 2003] speelt het werk ook parten. 

Onderzoek naar meer bommen onder Vughterbrug

De vraag blijft nog steeds of er zich meer bommen onder de Vughterbrug bevinden. Door de blootlegging van een brisantbom uit de Tweede Wereldoorlog werd vorige week het werk aan de vispassage stilgelegd.Aannmersbedrijf Verhoeven stootte toen op een vliegtuigbom. Na overleg is vanmorgen besloten het gebied met detectieapparatuur te gaan doorzoeken. Dat gebeurt door diepe kuilen te graven en daarin speciale apparatuur te laten zakken, aldus directeur Verhoeven van het gelijknamige aannemersbedrijf.
Als er geen bom wordt aangetroffen zal vrijdag 23 mei 2003 het werk weer worden opgepakt .

Foto r-boven: Rechts van de Vughterstuw is de vispassage aangelegd.
Rechts: Aanleg van de vispassage onderaan de Vughterbrug. Op de achtergrond het Essentgebouw.


foto © gerard monté, foto's  16 mei en 19 oktober 2003.