Vesting & Water aangeboden aan weth.Vestingwerken Van Olden

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2011 | Gewijzigd op: 10-06-2015
Vanmiddag maandag 14 november 2011 ontving op een salonboot van rederij Wolthuis de wethouder voor o.a.Toerisme en Vestingwerken Huib van Olden het 2e deel van de serie 'Vesting & Water'. Die uitgave is bedoeld, sprak Clemens Bolhaar, de voorzitter van de stichting Vestingwerken 's-Hertogenbosch, om de vestingwerken meer en breder onder de aandacht van het publiek te brengen en zeker ook bij de groeiende stroom toeristen die de stad per boot bezoeken.
Tijdens een boottocht met schipper Dirk Wolthuis werd zichtbaar uitleg gegeven van de vestingwerken.

De wethouder voor o.a.op een boot van Rederij Wolthuis uit handen van de voorzitter Stichting vestingwerken 's-Hertogenbosch Clemens Bolhaar het eerste exemplaar van het  2e deel 'Vesting & Water'.

foto © paul kriele, 14 november 2011. 

In een welkom spraken Huib Crijns van de gemeentelijke afdeling Vestingwerken en voorzitter van het restauratieproject over met name het bolwerk St.Jan, waar met de teruggevonden veldkeien [anno 1530] op bezoekersnivo een informatiecentrum langszij de St. Janssingel wordt gerealiseerd. Dat gebeurt samen met de VVV [satellietkantoor], rederij Wolthuis [bespreekbureau] en de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Daar zullen olv een ondernemer studenten 'horeca' van het KW1-College als leer/werkplek de 'zachte horeca' gaan verzorgen.

'Het Netwerk van water benutten om stad en regio met elkaar te verbinden'
Peter van Roosmalen, directeur Vestingwerken, fixeerde zich in zijn toespraak op water. 'Den Bosch heeft veel water', sprak de man van de vele nieuwe vestingwerkprojecten. 'Dankzij het water hebben we de vestingwerken en aan de vesting is het te danken dat de Binnendieze overkluisd is.'
Van Roosmalen gaf ook een technisch inzicht op wat hij noemde 'de stad is het afvalputje van Brabant', tenminste wat het regenwater betreft. Dat komt door de geografische ligging en door de rivieren de Aa, de Dommel en de Dieze.

Huib Crijns richtte zich met name op de vestingwerken die nu actueel zijn en Peter van Roosmalen maakte bekend waar nieuwe projecten zijn voorzien en legde het hoogteverschil van de waterstand uit. Daar zijn werken voor nodig om bijv. nieuwe vaarroutes en nieuwe opstapplaatsen te kunnen realiseren.  Op deze overzichtskaart toonde de directeur Vestingwerken Peter van Roosmalen aan dat de stad het afvalputje is van Brabant... 

Uitgave boekje Vesting &Water
Het boekje  en de activiteiten van de stichting Vestingwerken wordt mede mogelijk gemaakt door de Club van Steunberen waarin ABN/AMRO, F. van Lanschot bankiers, ING Bank, Deutsche Bank Nederland, Heijmans, Rabobank en SNS Reaal Groep de partners zijn.Naast  'steunberen' zijn er ook kleine middenstanders en particulieren die de werkzaamheden rond de vestingwerken ondersteunen.
Het boekje 'Vesting & Water' deel 2, dat voor € 10,95 te koop is, is  geschreven door Chris Klaassens met als beeldredactrice Moniek de Nijs en vormgeefster Janine Hendriks Kaftwerk.Uitgeverij: Z.nl

Vervolg Toelichting op de voortgang van de vestingwerken door Peter van Rosmalen.

De stad heeft hoger water aan de zijde Dommel en Geertruisluis. Het is bekend dat met de bebouwing van het nieuwe GZG terrein de Marktstroom wordt doorgetrokken naar de Geertuisluis bij de Jan Heinsstraat. Er dient so wie so een sluis te komen bij de huidige - te herstellen Geertuisluis, maar ook bij de Vughterstuw. Aan deze zuidkant van de stad kunnen deze eenvoudig aan te leggen sluizen het waterpeil tussen 'Oost en West-Den Bosch' gaan overbruggen. Van Rosmalen noemde ook een aantal nieuw te maken opstapplaatsen bij het museumkwartier, bij de Watertoren en bij de Vughterstuw. 

-Boven: Huib Crijns, voorzitter 'Vestingwerkprojecten' gaf een uitleg bij de lopende werkzaamheden op het St.Jansbolwerk en Peter van Roosmalen gaf de nieuwe opstapplaatsen voor toekomstige rondvaartroutes aan en de plekken waar een eenvoudige sluis moet komen om het hoogteverschil in waterpeil tussen 'Westelijk en Ooste-Den Bosch' te kunnen overbuggen.
-De rechter kaart gebruikte Van Roosmalen om de waterpeilsituatie aan te geven en de plekken waar eventueel opstapplaatsen en nieuwe sluizen zouden kunnen komen [oranje gekleurde rondjes].

foto's © paul kriele, 14 november 2011.

Van Roosmalen: 'De kans die het water ons biedt moeten we zeker oppakken. De crisis is geen situatie die ons bij de pakken moet doen neerzetten, maar met het water alom om ons heen biedt dat de kans om dat netwerk van water uit te breiden en te promoten.
De directeur Vestingwerken gaf als voorbeeld de stad en de regio met elkaar te verbinden en zodoende de groene ruimte bij de stad te betrekken en omgekeerd. Ook een eerder genoemd idee is de samenwerking met de watersteden in Brabant te gaan versterken: Grave, Ravenstein, Megen, Den Bosch, Heusden en onder meer  Willemstad.
De Binnendieze
Van Roosmalen: 'Er zijn al vele rapporten over de Binnendieze verschenen, maar er is nog nooit een rapport over de toekomst van dat water uitgebracht. 'Hierbij attendeerde de directeur Vestingwerken op het hoogwaterverschil [van een ½ m] tussen de Dommel en de Binnendieze en kwam met de suggestie van de twee aan te leggen sluizen, bij de Vughterstuw, waar de salonboot langsvoer en bij de Geertruisluis die er al enigszins ligt.
Kortom 'water moeten we nog sterker in beeld brengen,' aldus Van Roosmalen. 'Want zonder vesting geen water en zonder water geen vesting, 'waarmee Van Rosmalen nog eens naar de boekjes 'Vesting & Water' verwees....waarin naast de projecten van de vestingwerken, de historie en bijbehorende verhalen ook wandelingen zijn opgenomen.

In die zin sloot wethouder Huib van Olden zich bij de strekking van Van Roosmalens verhaal aan. Van Olden benadrukte het belang van de promotie van de waterstad en de vestingstad Den Bosch,ook bij de toeristen die de stad per boot bezoeken. De wethouder van Toerisme en Vestingwerken  gaf als aansprekend voorbeeld [een glas] bier van Heineken, waarvoor water tot  50 m, maar liever tot 80 m diep uit de grond wordt geput. Daarmee kwamen we weer uit bij het 'afvalputje' dat de stad in waterstaatkundig opzicht in de provincie inneemt.

Terug naar boven