Fort Crevecoeur erkend als bedreigd erfgoedlocatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-03-2022 | Gewijzigd op: 30-03-2022
Fort Crèvecoeur hoort bij de 7 meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa Het verwaarloosde Fort Crèvecoeur heeft de definitieve Europese lijst van ‘7 Most Endangered sites’ gehaald. Erfgoedorganisatie Europa Nostra maakte dat op 29 maart 2022 bekend. 
Crevecoeur is een van de zeven Europese plaatsen waar erfgoed ernstig wordt bedreigd.
Den Bosch maakte zich al zorgen over de toekomst van het fort. Klachten over de staat van het fort,  verzoeken om herstel, en onderzoeken hebben tot nu toe bij het Ministerie va Defensie niets uitgehaald.
Links de twee Hedelse bruggen,  de oude verkeersbrug en daarachter de spoorburg.
Middenin  Fort Crevecoeur met [Genie-] haventje. Het fort  ligt er door bomen/strukgewas omringd, in een sneeuwlandschap bij.
foto © lars soering vilda

De voordracht en de bijkomende nationale en Europese aandacht hebben daar verandering in gebracht. De eerste stappen voor behoud zijn inmiddels gezet. Wethouder Huib van Olden: “Gelukkig komt Defensie in beweging om dit unieke monument te behouden voor verder verval. Maar behoud alleen is niet voldoende. Het zou mooi zijn als Defensie nu zou doorpakken en overgaat tot restauratie van de aardwerken, gracht en kruitmagazijnen en het terrein ruimhartig openstelt voor publiek. Mijn toekomstdroom voor Fort Crèvecoeur is dat de waterverbinding van ‘s-Hertogenbosch naar de Maas die ooit dwars door het fort liep, weer hersteld is.”

Bericht van 25 april 2013 Fort Crevecoeur voor het eerst onderzocht
De gemeente maar ook de heemkundekringen zijn erg geïnteresseerd in het Fort  Crevecoeur. Dat fort van circa 40 hectare heeft een wisselende en omstreden geschiedenis doorgemaakt.Het is strategisch gelegen onder aan de brug over de Maas, tegenover Hedel
Het fort is in eigendom van Defensie, maar wordt na de verhuizing van de duikschool naar Den Helder zeer sporadisch gebruikt. Het fort herbergt bijzondere cultuurhistorische waarden zoals 3 gemetselde kruitmagazijnen en een inlaatsluis. Op het terrein komen eveneens beschermde planten en diersoorten. Het buitenterrein wordt beheerd door
Natuurmonumenten.
Tussen de gemeente en Defensie is in 2010 een convenant gesloten waarin onder meer bepaald is dat er verkennend archeologisch onderzoek kan worden uitgevoerd op het Fort.
 
Inspectie van de funderingen van het Commandeurshuis met wethouder Huib van Olden [l.] en Ronald van Genabeek.Er is een proefsleuf gegraven  in en om het Commandeurshuis. vlnr Wethouder Huib van Olden, Eddy Nijhof en Hans Meester van de BAM.

foto's © huibcrijns, 22 april 2013.

Het heeft bijna drie jaar geduurd vooraleer Den Bosch daar  werkelijke voorbereidend archeologisch onderzoek kon/mocht doen. Tussen de gemeente [wethouder Huib van Olden] en Defensie, de Genie en de Brugcompagnie zijn verschillende gesprekken gevoerd.

Uiteindelijk konden op 22 april 2013 de graafwerkzaamheden olv  Eddy Nijhof en Ronald van Genabeek, en onder toezicht van Hans Meester van de BAM en in aanwezigheid van wethouder Huib van Olden van start gaan. Er zijn 2 proefsleuven gegraven en er worden grondboringen uitgevoerd.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden op vrijdag 26 april afgerond. De resultaten van het onderzoek dienen als inspiratie voor nadere gedachtenvorming over de toekomst van het fort. 
 
Wat er over is van het  Centraal Kruitmagazijn dat overwoekerd is met planten.

foto's ©  huib crijns, 22 april 2013.
Links: Restant  van de Commandeurswoning.

Zie voor uitgebreide historie Bossche encyclopedie

Terug naar boven